System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2022-08-03 Aktualności

 OGŁOSZENIE

W wyniku zawarcia umowy (GPI.271.3.2022) pomiędzy Gminą Łęczyca a firmą METERING Anna Moder (ul. Parkowa 1, 98-113 Buczek)

tel.do biura: 43 677 48 07

tel. do instalatorów: 663 005 008

na dostawę i wymianę wodomierzy z modułami radiowymi informuję, że pracownicy wyżej wymienionej firmy będą od dnia:
 
16 sierpnia w miejscowości: Lubień, Borki

dokonywać wymiany wodomierzy u odbiorców wody z gminnej sieci wodociągowej.

Prosimy o zapewnienie swobodnego dostępu do wodomierza.

2022-08-03 Aktualności

 Informacja dla mieszkańców biorących udział w projekcie "Czyste powietrze - OZE w Gminie Łęczyca"

Informujemy, iż do odbioru są projekty dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych. Wszystkie osoby, biorące udział w projekcie "Czyste powietrze - OZE w Gminie Łęczyca - etap II" zapraszamy po odbiór dokumentów do Urzędu Gminy w Łęczycy, pok. nr 6.

2022-07-21 Aktualności

 WAŻNE!

Szanowni Państwo,

Informuję, iż z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, bardzo duże zużycie wody na terenie Gminy Łęczyca oraz występujące z tego tytułu problemy z jej dostawami, zabrania się zużywania wody do napełniania przydomowych basenów oraz mycia samochodów na terenach, do których dostarczana jest woda z wodociągu Gminy Łęczyca. W przypadku niezastosowania się mieszkańców Gminy do powyższych zaleceń mogą wystąpić spadki ciśnienia wody do chwilowych braków wody w kranach włącznie.

Bardzo proszę o oszczędzanie wody! Ograniczenie obowiązuje do odwołania.


2022-07-21 Aktualności

 Zwrot podatku AKCYZOWEGO

Urząd Gminy w Łęczycy informuje, iż drugi termin składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na 2022 rok będzie realizowany od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

2022-08-17 Aktualności

 XV edycja „Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2022. Biznes w erze innowacji”Szanowni Państwo,

w dniach 14 -16 grudnia 2022 roku odbędzie XV edycja „Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2022. Biznes w erze innowacji”, w ramach którego organizowana jest Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”.


2022-07-26 Aktualności

 Granty sołeckie przyznane!

W dniu 26 lipca Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński podpisał umowy w sprawie udzielenia z budżetu Województwa łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego  województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach "Sołectwo na plus". Tym samym w trzech sołectwach: Łęka, Leźnica Mała, Topola Katowa, zrealizowane zostaną lokalne projekty, z efektów których będą mogli korzystać mieszkańcy. Na każdy z nich pozyskano środki w kwocie 12 000,00 zł.2022-07-26 Aktualności

 Przerwa z książką w przedogródku

Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlcu zaprasza mieszkańców do korzystania z otwartego regału z książkami na terenie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu w ramach idei bookcrossingu.2022-07-26 Aktualności

 Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlcu zaprasza mieszkańców do korzystania z „Przystani szkolnej”

Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlcu zaprasza mieszkańców do korzystania z „Przystani szkolnej” przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu. W ramach projektu zbudowano warzywnik i rabaty owocowe wraz z systemem ekologicznego nawadniania z miejscem na prowadzenie zajęć lekcyjnych lub spotkań mieszkańców.


2022-07-19 Aktualności

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2022-07-18 Aktualności

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

Wójta Gmina Łęczyca z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu nieruchomości położonych w obrębie Gawrony, gmina Łęczyca, po przeprowadzeniu dwóch przetargów, które odbyły się w dniu 20 kwietnia 2022r. i 12 lipca 2022r. Wójt Gminy Łęczyca ogłasza TRZECI  PRZETARG ustny  nieograniczony (licytację) na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie Gawrony na terenie gminy Łęczyca, w którym cena nieruchomości obniżona.


2022-07-18 Aktualności

 Trwają realizacja projektu "Czyste powietrze - OZE w Gminie Łęczyca - etap II"

Po trudnościach związanych z panująca na świecie sytuacją oraz problemami z dostępem do sprzętu, w połowie lipca rozpoczął się długo wyczekiwany przez mieszkańców Gminy Łęczyca montaż instalacji fotowoltaicznych, które już wkrótce pozwolą zapewnić w budżetach domowych oszczędności związane z kosztami energii elektrycznej. Wcześniej rozpoczęły się także prace instalacyjne pomp ciepła, które umożliwią ogrzanie domu, ale także przyczynią się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. Wykonawcą zadania jest firma FlexiPower Group Sp. z o.o. z Kudrowic, a realizowane jest ono w ramach projektu pn. „Czyste Powietrze – OZE w Gminie Łęczyca – etap II”. Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład.

2022-06-22 Aktualności

 INFORMACJA Wójta Gminy Łęczyca

w sprawie dyżurów oddziałów przedszkolnych w okresie wakacyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego