System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2023-03-24 Aktualności

 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Budowy i Naprawy Dróg

Zawiadamiam Pana/ią, że w dniu 28 marca 2023r. (wtorek) o godz. 9.00, w pok. nr 11 Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Budowy i Naprawy Dróg Rady Gminy w Łęczycy, do udziału, w którym serdecznie Pana/ią zapraszam.

2023-03-20 Aktualności

 INFORMACJA

Osoby zainteresowane zakupem węgla typu:

  • Ekogroszek Karlik
  • Orzech

proszone są o zgłaszanie się do sekretariatu Urzędu Gminy w Łęczycy,
ul. Konopnickiej 14 w celu złożenia stosownego wniosku i dokonania wpłaty na konto bankowe na ww. sortyment. Cena wynosi 1 900 zł/t.


2023-03-03 Aktualności

 Zwolniły się miejsca w projektach dotyczących wymiany źródeł ciepła

Szanowni Państwo,

W związku ze zwolnieniem się 12 miejsc w dwóch projektach realizowanych przez Gminę Łęczyca, dotyczących wymiany źródeł ciepła, zapraszamy osoby zainteresowane chęcią wymiany swojego starego kotła na nowy opalany pelletem do kontaktu z Urzędem Gminy w Łęczycy osobiście (pok. nr 6) lub pod numerem tel. 24 388 43 55.


2023-03-23 Aktualności

 OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2023-03-22 Aktualności

 Wynik naboru wstępnych wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gmina Łęczyca, informuje, iż w ramach ogłoszonego naboru wstępnych wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Łęczyca, do Urzędu Gminy w Łęczycy wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie.


2023-03-20 Aktualności

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łeczyca

.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca

2023-03-08 Aktualności

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi oddział w Łęczycy

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego zawieszone zostały obowiązki posiadania ważnych zaświadcze6 o ukoi1czeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badanie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin przez producentów rolnych. Jednak z uwagi na zauważalną poprawę sytuacji epidemiologicznej należy oczekiwać przywrócenia w/w obowiązków. W przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidelogicznego czas na uzupełnienie kwalifikacji w zakresie szkoleń oraz przeprowadzenia badań sprzętu będzie wynosił 30 dni.


2023-02-14 Aktualności

 Basen w Topoli Królewskiej oficjalnie otwarty

W dniu 13 lutego miało miejsce uroczyste otwarcie nowowybudowanej krytej pływalni przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Wł. Łokietka w Topoli Królewskiej. Jest to pierwszy tego typu obiekt na terenie Powiatu Łęczyckiego. Powstał dzięki inicjatywie Włodarza Gminy Łęczyca Pana Jacka Rogozińskiego oraz pozyskanemu przez Gminę dofinansowaniu w kwocie blisko 6 mln złotych.Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego