System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 r. Urząd Gminy w Łęczycy będzie nieczynny.     

Aktualności

2024-05-17 Aktualności

 Wybory Sołeckie

Wójt Gminy Łęczyca Zarządza wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach na terenie gminy Łęczyca.

2024-05-10 Aktualności

 Rusza realizacja projektu związanego z montażem instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Łęczyca

W dniu 10 maja br. Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński, Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Kaszubska oraz reprezentująca firmę COLUMBUS ENERGY S.A., Pani Magdalena Zwolińska, podpisali umowę na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Łęczyca w ramach projektu „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Łęczyca”. W wyniku realizacji zadania zamontowanych zostanie 333 zestawów instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych, gospodarczych lub na gruncie osób fizycznych o maksymalnej mocy 4,05kW. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, realizacja wszystkich prac została wyceniona na kwotę 3 554 187,8zł.

95% kwoty Gmina pozyskała z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład.


2024-04-25 Aktualności

 WAŻNA INFORMACJA!

Szanowni Państwo,
otrzymujemy od Państwa informacje o osobach podających się za audytorów związanych z Urzędem Gminy w Łęczycy, którzy odwiedzają Państwa z ofertami przeprowadzenia audytów mających na celu m.in. wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków, a także pozyskanie środków na ten cel.

INFORMUJEMY, IŻ NIE SĄ TO OSOBY W ŻADEN SPOSÓB ZWIĄZANE Z URZĘDEM GMINY W ŁĘCZYCY, ANI PRZEZ URZĄD WYSŁANE W TEREN!

Bardzo prosimy o rozwagę przy przyjmowaniu nieznanych osób namawiających na różnego rodzaju oferty oraz sprawdzenie w miarę możliwości firmy, którą reprezentują. W przypadku powoływania się przez kogokolwiek na współpracę z Urzędem Gminy w Łęczycy zalecamy kontakt z pracownikami Urzędu w celu weryfikacji podawanych przez te osoby informacji.

Na chwilę obecną Gmina realizuje dwa projekty związane z wymianą źródeł ciepła, które powoli dobiegają końca. Wszyscy uczestnicy niniejszych projektów są na bieżąco informowani o podejmowanych zarówno przez Gminę, jak i Wykonawców działaniach.

2024-05-24 Aktualności

 Pomoc krajowa dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych

O pomoc może ubiegać się rolnik, który pomiędzy 1 stycznia 2024 r. a 31 maja 2024 r. sprzedał pszenicę, żyto, jęczmień, pszenżyto lub mieszanki zbożowe podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż lub podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez nie produkcją zwierzęcą. Ponadto rolnik taki złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich. Ważne jest też to, że beneficjent tej pomocy musi spełniać kryterium mikro-, małego albo średniego przedsiębiorstwa.

2024-05-20 Aktualności

 Trwa modernizacja boisk

Dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład, modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Łęczyca nabiera rozpędu. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu już niedługo mieszkańcy Gminy będą mogli korzystać z wyremontowanych boisk. Termin zakończenia inwestycji zaplanowany został na koniec czerwca.


2024-05-20 Aktualności

 Kolejne umowy podpisane!

W dniu 16 maja Wójt Gminy Łęczyca, Pan Jacek Rogoziński, podpisał kolejne umowy na realizację wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji drogowych.2024-05-06 Aktualności

 Inauguracyjna sesja Rady Gminy w Łęczycy

W dniu 6 maja na sali konferencyjnej Urzędu Gminy miała miejsce Inauguracyjna sesja Rady Gminy w Łęczycy, którą otworzył Radny Senior Stefan Pacholczyk, witając zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP Marek Matuszewski, delegacja z partnerskiej Gminy Łysiec z Ukrainy, delegacja Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Łęczycy w osobach Prezesa Krzysztofa Joachmiaka oraz Komendanta Gminnego Krzysztofa Królaka, dyrektor łęczyckiego oddziału Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie Pani Justyna Mordal, dyrektorzy szkół z terenu gminy, sołtysi.


2024-04-12 Aktualności

 Trwają prace przy zabytkach

Trwają prace konserwatorsko – restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Topoli Królewskiej. Na ten cel Gmina Łęczyca pozyskała dla Parafii dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 293.697,71 zł. Prace realizowane są przez firmę STACCO ART. z Łodzi.

2024-04-12 Aktualności

 Rusza modernizacja Centrów Sportu!

Już w poniedziałek, tj. 15 kwietnia rozpoczyna się realizacja kolejnej inwestycji na terenie naszej Gminy. Tym razem, dzięki dofinansowaniu w kwocie 1,8mln złotych pozyskanemu przez Gminę  w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład zmodernizowane zostaną centra sportu zlokalizowane przy szkołach podstawowych.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego