System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    UWAGA! Zmiana linku do transmitowania na żywo obrad sesji Rady Gminy w Łęczycy. Szczegóły w zakładce KAMERA INTERNETOWA     

Aktualności

2021-12-14 Aktualności

 GOPS w Łęczycy INFORMUJE

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Łęczycy informuje, że od 1 stycznia 2022 r. ośrodek będzie mieścił się przy ulicy Przedrynek 2 (budynek w którym mieści się sklep ortopedyczny).

2021-06-28 Aktualności

 Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków!

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, to nowa baza danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym Polacy ogrzewają swoje gospodarstwa domowe. Rejestr ma też pokazać, gdzie potrzebne jest wsparcie w wymianie tzw. kopciuchów. Obowiązek składania deklaracji do CEEB wejdzie w życie 1 lipca tego roku.


2022-01-19 Aktualności

 XLVII sesja Rady Gminy w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy w Łęczycy.

2022-01-13 Aktualności

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 1057 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XLIV/250/2021 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie  zadania publicznego będącego zadaniem własnym gminy realizowanego na rzecz mieszkańców Gminy Łęczyca w zakresie:

2022-01-13 Aktualności

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 ze zmianami ) na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie  zadania publicznego będącego zadaniem własnym gminy realizowanego na rzecz mieszkańców Gminy Łęczyca w zakresie:

2022-01-12 Aktualności

 Dodatek osłonowy dla polskich rodzin już dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy

Wójt Gminy Łęczyca informuje, iż od 04 stycznia 2022 roku mają Państwo możliwość złożenia wniosku o dodatek osłonowy, który stanowi jednorazową pomoc, przysługującą za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Ostateczny termin na złożenie dokumentów to 31.10.2022 r. Wnioski należy składać w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy (Pl. Przedrynek 2 budynek w którym mieście się sklep ortopedyczny).


Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego