System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2024-02-28 Aktualności

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

o konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Łęczyca na lata 2024 – 2027”


2024-02-28 Aktualności

 Posiedzenie Komisji Statutowej

Zawiadamiam Pana/Panią, że w dniu 7 marca 2024 r. /czwartek/ o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej Rady Gminy w Łęczycy, do udziału w którym serdecznie Pana/Panią zapraszam.

2024-02-27 Aktualności

 KURENDA

Uprzejmie informuje, że zgodnie z uchwałą nr LXXX/444/2024 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej w roku 2024 na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca, mieszkańcy Gminy Łęczyca mogą się ubiegać o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości 6 000,00 zł.

2024-02-22 Aktualności

 Dopłaty do kukurydzy


Biura Powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.

2024-02-22 Aktualności

 Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków i stawki pomocy


Informujemy, że od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

2024-01-31 Aktualności

 Podatek akcyzowy

Urząd Gminy w Łęczycy informuje, iż pierwszy termin składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na 2024 rok będzie realizowany od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.

2024-01-15 Aktualności

 Jubileusz 50-lecia


Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego