System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności


2023-05-25 Aktualności

 Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Oświaty i Kultury

Zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Oświaty i Kultury Rady Gminy w Łęczycy, do udziału w którym serdecznie Panią/Pana zapraszam.

2023-05-23 Aktualności

 LXVIII sesja Rady Gminy w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 6 czerwca 2023r. (wtorek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, odbędzie się LXVIII sesja Rady Gminy w Łęczycy.

2023-05-16 Aktualności

 Wybory do Izb Rolniczych

Już 24 września odbędą się wybory do izb rolniczych. Lokalne izby rolnicze, jak np. Wielkopolska Izba Rolnicza, już przystąpiły do okresu przygotowawczego, by na 24 września wszystko było dopięte na ostatni guzik.
 

2023-05-10 Aktualności

 Nabór w ramach WPR – więcej czasu na złożenie wniosków

Do 30 czerwca 2023 r. jest wydłużony termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR.


2023-05-09 Aktualności

 INFORMACJA


2023-05-09 Aktualności

 INFORMACJA

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519, poz. 2797 i poz. 1549), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

  • zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania;
  • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów;

2023-05-04 Aktualności

 INFORMACJA

W związku z przystąpieniem przez Gminę Łęczyca do sprzedaży końcowej paliwa stałego dla gospodarstw domowych, informuję, iż rusza nabór wniosków na zakup pozostałego węgla, który potrwa do 30 czerwca 2023 r. bądź do wyczerpania zapasów.

Dostępny sortyment węgla oraz ilość:
orzech – 2,670 t ( 2 670 kg)

2023-05-04 Aktualności

 Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników


Informujemy, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Dzieciom z województwa łódzkiego proponujemy wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS:

Szklarskiej Porębie– w terminie od 20 lipca do 9 sierpnia 2023 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego),
Jedlcu – w terminie od 31 lipca do 20 sierpnia 2023 r. (dzieci z chorobami układu ruchu i wad postawy).

2023-05-02 Aktualności

 Remont w OSP w Łęce dobiegł końca

W dniu 30 kwietnia strażacy ochotnicy z Łęki, Błonia oraz Mikołajewa wzięli udział w mszy św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Błoniu z okazji obchodów Dnia Strażaka. Dla druhów z Łęki był to dodatkowy powód do świętowania, gdyż to właśnie w tym dniu uroczystym przecięciem wstęgi oficjalnie zakończyli remont swojej świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku OSP.


2023-04-20 Aktualności

 Gmina zakupiła samochód elektryczny

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w formie pożyczko-dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Gmina Łęczyca zakupiła samochód elektryczny Dacia Spring, który zastąpił stary i wysłużony samochód z silnikiem diesla. Auto w dniu dzisiejszym trafiło na stan Urzędu Gminy.


Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego