System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2022-11-21 Aktualności

 Zbiórka folii rolniczych w Gminie Łęczyca

Data zbiórki – 30.11.2022 r.

Miejsce zbiórki:

od godziny 800 do 1030 - m. Chrząstówek 23A przy OSP

od godziny 1115 do 1345 – m. Krzepocin Pierwszy 7A przy OSP

od godziny 800 do 1030 – m. Łęka 2 przy OSP

od godziny 1115 do 1345 – m. Zduny 2 naprzeciwko sklepu


2022-11-15 Aktualności

 Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego

Informacja
dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego
dla gospodarstw domowych

Informujemy, iz wnioski na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych na rok 2022 będą przyjmowane do dnia 30 grudnia 2022 r. do godziny 14.00.

W dniu dzisiejszym tj. 18 listopada 2022 roku została podpisana umowa z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych

UWAGA!
Ze względu na brak dostepności paliwa stałego w postaci miału, prosimy wszystkie osoby, które złożyły wnioski na zakup preferencyjny tego paliwa, o ponowne złożenie wniosku ze wskazaniem innego asortymentu.
Wniosek do pobrania znajduje się poniżej.

2022-11-04 Aktualności

 OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 r. poz. 2236) Gmina Łęczyca informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.


2022-11-23 Aktualności

 Remont w OSP w Łęce dobiega końca

Dobiega końca realizacja przez Sołectwo Łęka projektu pn. Świetlica wiejska miejscem integracji mieszkańców sołectwa Łęka, na który Gmina Łęczyca pozyskała dofinansowanie w kwocie 12 tysięcy złotych. Złożenie przez Gminę wniosku było możliwe, dzięki zaakceptowaniu przez Samorząd Województwa Łódzkiego zgłoszenia, wysłanego przez Sołectwo w ogłoszonym naborze w ramach programu Sołectwo na Plus.


2022-11-23 Aktualności

 "W poszukiwaniu tradycji regionu" - projekt w Sołectwie Leźnica Mała dobiega końca

Leźnica Mała jest kolejnym sołectwem, które realizuje projekt dofinansowany ze środków Województwa Łódzkiego w ramach programu Sołectwo na Plus. Głównym założeniem projektu W poszukiwaniu tradycji regionu było odnalezienie wśród seniorów zamieszkujących region łęczycki, tych osób, które posiadają wiedzę i umiejętności dotyczące zapomnianych przepisów oraz receptur potraw. Jego zakończenie zaplanowane zostało na 30 listopada. Pozyskane środki wraz z wkładem własnym zostały przeznaczone na realizację szeregu spotkań oraz warsztatów twórczych, podczas których seniorzy przekazywali swoją wiedzę młodszemu pokoleniu w celu kultywowania zapomnianych tradycji regionu.


2022-11-18 Aktualności

 Płatniku załóż profil na ZUS-PUE


Przygotowaliśmy kampanię informacyjną, której działania są realizowane w związku z ustawowym obowiązkiem posiadania przez każdego płatnika składek od 1 stycznia 2023 r. profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

2022-11-10 Aktualności

 LGD "Ziemia Łęczycka" ogłosiła trzy nabory wniosków


Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łęczycka" informuje, iż od dnia 21 listopada do dnia 13 grudnia 2022 r. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W nioski przyjmowane będę w ramach trzech naborów:
  1. Podejmowanie działalności gospodarczej;
  2. Rozwój działalności gospodarczej;
  3. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.
Jednocześnie LGD "Ziemia Łęczycka" informuje, iż zgodnie z „Procedurą przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD” w przypadku wniosków, które otrzymają tą samą liczbę punktów – ma zastosowanie wykorzystanie daty i godziny przyjęcia wniosku. Wniosek przyjęty przez biuro LGD wcześniej – uzyskuje wyższe miejsce na liście.

Życzymy powodzenia!


2022-11-04 Aktualności

 KONIEC ZAKAZU WYPUSZCZANIA DROBIU !

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 36/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 27 października 2022 r. uchyla się obostrzenia, nakazy i zakazy nałożone w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie Gminy Łęczyca.


2022-10-28 Aktualności

 Budowa pływalni zmierza do końca

W Topoli Królewskiej trwają intensywne prace związane z budową krytej pływalni. Nowopowstający obiekt został połączony z gmachem Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wł. Łokietka. Prace budowlane, realizowane przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A. z Jędrzejowa, zmierzają już ku końcowi. Aktualnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz obiektu. Będzie to pierwszy taki obiekt na terenie zarówno gminy Łęczyca, jak i powiatu łęczyckiego.

  


2022-10-19 Aktualności

 Informacja dotycząca dystrybucji tabletek z jodkiem potasu

Gmina Łęczyca otrzymała od Wojewody tabletki ze stabilnym jodkiem potasu. W sytuacji awaryjnej będą one dystrybuowane w wyznaczonych miejscach. Takich punktów w Gminie Łęczyca będzie 6, aby w razie potrzeby sprawnie zaopatrzyć wszystkich mieszkańców i uniknąć ewentualnych kolejek.


2022-09-19 Aktualności

 KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie

w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego