System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Prace konserwatorsko – restauratorskie przy XVIII-wiecznym ołtarzu Matki Bożej Szkaplerznej

INFORMACJA O ZADANIU INWESTYCYJNYM PN.:
"Prace konserwatorsko – restauratorskie przy XVIII-wiecznym ołtarzu Matki Bożej Szkaplerznej"


BENEFICJENT : GMINA ŁĘCZYCA
REALIZATOR: Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Topoli Królewskiej
Planowana data rozpoczęcia realizacji zadania: wrzesień 2023r.
Planowana data zakończenia realizacji zadania: grudzień 2024r.


OPIS ZADANIA :

W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskichprzy XVIII-wiecznym ołtarzu Matki Bożej Szkaplerznej zwanej Księżną Łęczycką, umieszczonym w przylegającej do prezbiterium kaplicy w kościele rzymskokatolickim św.Bartłomieja Apostoła w TopoliKrólewskiej. Ołtarz prezentuje styl barokowy z dekoracją rokokową. Podjęcie prac konserwatorskich ma na celu powstrzymanie degradacji obiektu, jak również przywrócenie mu wszystkich z możliwych pierwotnych wartości artystycznych,historycznych i estetycznych.

WARTOŚC ZADANIA :

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA WYNOSI: 250 500,00 ZŁ.

DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W KWOCIE: 245 500,00  ZŁ.

GMINA ŁĘCZYCA ZOBOWIĄZANA JEST DO WNIESIENIA WKŁADU WŁASNEGO W KWOCIE: 5 000,00 ZŁ.

DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z  RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW


INFORMACJA O ZADANIU INWESTYCYJNYM PN.:
"Prace konserwatorsko - restauratorskie przy części ruchomego wyposażenia z kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Topoli Królewskiej"


BENEFICJENT : GMINA ŁĘCZYCA
REALIZATOR: Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Topoli Królewskiej
Planowana data rozpoczęcia realizacji zadania: wrzesień 2023r.
Planowana data zakończenia realizacji zadania: grudzień 2024r.


OPIS ZADANIA :

W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskichprzy trzech XVIII-wiecznych feretronach, dwóch rzeźbach z przedstawieniami Św. Jana Nepomucena i Chrystusa Zmartwychwstałego oraz dwóch XVIII-wiecznych stalli. Podjęcie prac konserwatorskich ma na celu powstrzymanie degradacji obiektów, jak również przywrócenie im wszystkich z możliwych pierwotnych wartości artystycznych, historycznych i estetycznych.

WARTOŚC ZADANIA :

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA WYNOSI: 249 500,00 ZŁ.

DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W KWOCIE: 244 500,00  ZŁ.

GMINA ŁĘCZYCA ZOBOWIĄZANA JEST DO WNIESIENIA WKŁADU WŁASNEGO W KWOCIE: 5 000,00 ZŁ.

DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z  RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW


INFORMACJA O ZADANIU INWESTYCYJNYM PN.:
"Prace konserwatorsko - restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Topoli Królewskiej" "


BENEFICJENT : GMINA ŁĘCZYCA
REALIZATOR: Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Topoli Królewskiej
Planowana data rozpoczęcia realizacji zadania: wrzesień 2023r.
Planowana data zakończenia realizacji zadania: czerwiec 2024r.


OPIS ZADANIA :

W ramach zadania planowane jest kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich, której celem jest przywrócenie pełni walorów historycznych, artystycznych i artystycznych ołtarzowi. Konieczne jest zatem prowadzenie dalszych prac w których zakres wejdzie retabulum ołtarza z pozostałymi detalami architektonicznymi oraz snycerskimi, jak również mensa ołtarza. Wszystkie elementy ołtarza z ostatniego etapu prac, analogicznie do poprzednich, poddane zostaną pełnej konserwacji i restauracji: usuwanie warstw wtórnych, dezynsekcja i dezynfekcja, impregnacja strukturalna drewna, podklejanie odspojeń i uzupełnianie warstw pierwotnych (drewno, zaprawa, marmoryzacja i złocenia) oraz zabezpieczenie powierzchni. Ostatnim etapem będzie montaż zabytku w kościele.

WARTOŚC ZADANIA :

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA WYNOSI: 300.275,66 ZŁ.

DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W KWOCIE: 294.269,00  ZŁ.

GMINA ŁĘCZYCA ZOBOWIĄZANA JEST DO WNIESIENIA WKŁADU WŁASNEGO W KWOCIE: 6.006,66 ZŁ.

DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z  RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW - EDYCJA 2

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego