System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 r. Urząd Gminy w Łęczycy będzie nieczynny.     

Aktualności

Trwają prace przy zabytkach

[ 2024-04-12 ]Trwają prace konserwatorsko – restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Topoli Królewskiej. Na ten cel Gmina Łęczyca pozyskała dla Parafii dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 293.697,71 zł. Prace realizowane są przez firmę STACCO ART. z Łodzi. W ramach inwestycji prowadzone są prace w których zakres wchodzi retabulum ołtarza z pozostałymi detalami architektonicznymi oraz snycerskimi, jak również mensa ołtarza.  Wszystkie elementy ołtarza z ostatniego etapu prac, analogicznie do poprzednich, poddane zostaną pełnej konserwacji i restauracji: usuwanie warstw wtórnych, dezynsekcja i dezynfekcja, impregnacja strukturalna drewna, podklejanie odspojeń i uzupełnianie warstw pierwotnych (drewno, zaprawa, marmoryzacja i złocenia) oraz zabezpieczenie powierzchni. Ostatnim etapem będzie montaż zabytku w kościele. Ołtarz jest dziełem znakomitego polskiego rzeźbiarza Stanisława Wolnowicza(1670-1738) i jego warsztatu.

Ołtarz główny kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Topoli Królewskiej uległ znacznemu uszkodzeniu (runęło zwieńczenie), w związku z czym i konieczne było podjęcie pilnych prac ratunkowych. W pierwszym etapie została przeprowadzona pełna konserwacja i restauracja zwieńczenia i tabernakulum ołtarza oraz rzeźb i części detalu snycerskiego.

Już niedługo rozpoczęte zostaną prace w kolejnych kościołach, w Błoniu, Siedlcu i Leźnicy Małej, a także pozostałe inwestycje w kościele w Topoli Królewskiej. Aktualnie gromadzona jest dokumentacja niezbędna do rozpoczęcia procedury wyłonienia wykonawców robót. Na realizację pozostałych zadań Gmina pozyskała środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie blisko 1,5 mln złotych.

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego