System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Centrum Kultury i Sportu w Błoniu


W dniu 19 marca 2010r. do Fundacji Rozwoju Gmin PRYM został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, tytuł projektu : „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Błonie”.

Całkowity koszt operacji to 333 022,52 zł, koszty kwalifikowane stanowiące 75% całkowitych kosztów operacji stanowią kwotę 272 969,29zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania to 155 000,00 zł.

W dniu 27 lipca 2010r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę – Przedsiębiorstwo Techniczno – Usługowe „Constans” z Łęczycy. Wartość przedmiotu zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została ustalona na kwotę 449 984,80 zł brutto.

W ramach projektu powstało boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z drenażem odwadniającym, skocznia w dal oraz bieżnia dwutorowa o nawierzchni poliuretanowej, obiekt jest ogrodzony, wokół niego został urządzony trawnik. 

Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 29 maja 2011 roku.
Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego