System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Kontakt

Gmina Łęczyca
99-100 Łęczyca
ul. M. Konopnickiej 14

tel. (24) 388 21 17
fax. (24) 388 37 65
e-mail: sekretariat@gminaleczyca.pl

Adres skrzynki ePUAP:/GminaLeczyca/skrytka

Nr konta, na który należy wpłacać podatki od środków transportu – osoby fizyczne i prawne, podatki od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych oraz opłaty lokalne:   

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
36 9029 0000 2001 0100 2424 0018

 

Osoby fizyczne uiszczają podatki od nieruchomości, rolny i leśny oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualne rachunki bankowe Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego