System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

POWIETRZE SZANUJESZ, ZDROWIE ZYSKUJESZ

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Projekt „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019
” Powietrze szanujesz, zdrowie zyskujesz " - dofinansowany w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna przedsięwzięcia  - 33 110,00 zł.

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW – 29 637,00 zł.

Wkład własny Gminy Łęczyca – 3 473,00 zł.

Planowane działania i zadania w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej w ramach projektu obejmują:

Zakup pomocy dydaktycznych:

 • Zestaw do badania powietrza w walizce terenowej.
 • Uniwersalny statyw 15cm x 15 cm o regulowanej wysokości
 • Wanienka do zbierania gazów
 • Zestaw korkoborów z ostrzałką
 • Zestaw do zbierania gazów
 • Waga elektroniczna dydaktyczna
 • Plansza ścienna – skala porostowa

Wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe:

 • Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła w Łodzi  - zajęcia  terenowe „Oczyśćmy atmosferę”.
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi - zajęcia  edukacyjne – prelekcja, zwiedzanie laboratorium zanieczyszczeń powietrza i automatycznej stacji pomiaru powietrza.
 • Dwie wycieczki w Góry Świętokrzyskie dla uczniów klas III  SP oraz uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych - edukacja przyrodnicza i historyczna oraz promocja „zielonych płuc” naszego kraju.  Kadzielnia, Puszcza Jodłowa w Świętokrzyskim Parku Narodowym, Chęcińsko – Kielecki Park Krajobrazowy, Jaskinia Raj, Podzamcze Chęcińskie, Chęciny, wejście na Łysiec,  Muzeum Minerałów i Skamieniałości, Centrum Nauki Leonardo da Vinci z wystawą pt. „Człowiek- niezwykła maszyna” poświęconą anatomii oraz procesom zachodzącym w ludzkim  organizmie – warsztaty ekologiczne, Bałtowski Kompleks Turystyczny.
 • Bolimowski Park Krajobrazowy – zajęcia edukacyjne, które rośliny są wskaźnikami czystości powietrza.
 • Arboretum i Alpinarium w Rogowie – zwiedzanie ogrodu botanicznego.
 • Wycieczka do Doliny Skrzatów we Florentynowie.
 • Ogród Botaniczny w Łodzi - zajęcia terenowe zapoznające dzieci z rolą roślin w przyrodzie.
 • Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi - ekologiczne warsztaty edukacji filmowej.

Warsztaty/zajęcia stacjonarne:

 • Warsztaty „Wiem czym oddycham”
 • Warsztaty „Badanie powietrza”
 • „Źródła zanieczyszczeń powietrza w powiecie łęczyckim” dla klas I – V SP.
 • Zajęcia prowadzone przez pracownika Nadleśnictwa Poddębice - „Wskaźniki czystości powietrza” klasy VII – VIII SP oraz III gimnazjum.
 • „Choroby spowodowane zanieczyszczeniem powietrza” – zajęcia prowadzone przez lekarza rodzinnego NZOZ Medar w Łęczycy - dla klas VII – VIII SP oraz III gimnazjum.
 • Warsztaty  ekologiczne - „Ochrona powietrza” prowadzone przez ośrodek „Świat Przygód”.
 • „Chrońmy powietrze i zdrowie człowieka”- warsztaty prowadzone przez ośrodek „Świat Przygód”.

Konkursy:

 • „Policz się z przyrodą.” - indywidualny konkurs wiedzowy sprawdzający umiejętność rachunkowego rozwiązywania zadań o treści  ekologicznej  przeprowadzony w dwóch kategoriach: uczniów klas VII – VIII i uczniów klas III gimnazjum.
 • „Co wiem o powietrzu?” - konkurs wiedzowy dla klas V-VI, którego celem jest poszerzenie wiedzy na temat składu  i właściwości powietrza i składników oraz skutków jego zanieczyszczenia w środowisku i życiu człowieka.
 • Konkurs na hasło promujące czyste powietrze - konkurs dla klas I – III, którego celem jest promowanie zachowań sprzyjających ochronie powietrza.
 • „Tu się dobrze oddycha.” - konkurs fotograficzny dla całej społeczności szkolnej z podziałem na kategorie: klasy I-III, klasy IV- VII, klasy VIII i klasy III oddziałów gimnazjalnych. Celem konkursu jest kształtowanie poczucia piękna, odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych i wolnych od zanieczyszczonego powietrza.
 • „Dbam o czyste powietrze”- klasowy konkurs plastyczny dla wszystkich uczniów z podziałem na kategorie: klasy I-III, klasy IV- VII, klasy VIII i klasy III oddziałów gimnazjalnych. Celem konkursu jest zobrazowanie sposobów zmniejszenia stopnia zanieczyszczeń powietrza, ukazanie źródeł zanieczyszczeń powietrza i skutków powodowanych przez te zanieczyszczenia.

Inne działania zaplanowane w Projekcie, w ramach których będą wykorzystane zakupione pomoce dydaktyczne (zajęcia lekcyjne, koła przyrodniczo-ekologiczne, akcje, inne):

 • Wystawy prac konkursowych
 • Prowadzenie zajęć z podstawy programowej  chemii
 • Prowadzenie zajęć z podstawy programowej fizyki
 • Prowadzenie zajęć z podstawy programowej przyrody
 • Prowadzenie zajęć z podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej kl. III
 • Happening „Zdrowy oddech”.
 • Rodzinny Piknik Ekologiczny „Powietrze szanujesz, zdrowie zyskujesz”

Wszystkie podjęte przez szkołę działania przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej w obszarze zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony powietrza oraz przygotują dzieci do świadomego, wartościowego i racjonalnego spędzania wolnego czasu. Zapewnią bezpośredni kontakt z przyrodą, która ma pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne każdego dziecka. Poza tym szkoła pozyska nowe pomoce dydaktyczne, które zostaną wykorzystane na lekcjach.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego