System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Łęczyca otrzymała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łęczyca w 2021 r.”  Kwota dofinansowania z WFOŚiGW  - 23.923,00  . Całkowita wartość zadania 28.707,84 zł.

W ramach umowy z  35 gospodarstw z terenu gminy Łęczyca zostaną usunięte i unieszkodliwione wyroby zawierające   azbest w ilości około 69 Mg. Usunięcie azbestu wpłynie na ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów zawierających azbest, zmniejszy zagrożenie dla zdrowia ludzi, wywołanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

https://www.wfosigw.lodz.pl/

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego