System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 r. Urząd Gminy w Łęczycy będzie nieczynny.     

Centrum Sportu w Topoli Królewskiej


W dniu 11 sierpnia 2011r. do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, tytuł projektu : „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Topola Królewska, Gmina Łęczyca”. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie całkowity koszt operacji miał wynieść 842 000,00zł, koszty kwalifikowane stanowiące 75% całkowitych kosztów operacji stanowiły kwotę 684 552, 85 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania to 500 000,00 zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę – Firmę „SODEX” Sp. z o.o. z Suchego Lasu. Wartość przedmiotu zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została ustalona na kwotę 1 102 625,33 zł brutto.

W ramach projektu powstało boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z drenażem odwadniającym, skocznia w dal, bieżnia o nawierzchni poliuretanowej, boisko do piłki siatkowej plażowe, boisko do rzutni kulą, scena, widownia. Obok boiska znajduje się także budynek gospodarczy. Obiekt jest ogrodzony, oświetlony, wokół niego został urządzone tereny zielone. 

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego