System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Dotacje na przebudowę dróg w Gminie Łęczyca

Od listopada mieszkańcy miejscowości Łęka - Kolonia Łęka oraz Siedlec, mogą korzystać z przebudowanych odcinków drogi nr 312 323 (Łęka - Kolonia Łęka) oraz drogi wewnętrznej (Siedlec). Na ten cel Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie odpowiednio 1 731 199 zł oraz 226 963 zł stanowiących 70% kosztów kwalifikowanych w każdym z zadań. Łączna wartość inwestycji wyniosła: 2 473 142,69 zł oraz 324 234,05 zł.

W ramach prowadzonych prac w miejscowości Łęka - Kolonia Łęka wykonano m.in. chodnik z kostki brukowej, położono nową warstwę asfaltu, wzmocniono pobocza kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem, wykonano nowe oznakowania pionowe. Natomiast droga w Siedlcu otrzymała nową nawierzchnię oraz pobocza.

Warto podkreślić, że przebudowane drogi będzą służyć usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego, zapewnią poprawę ich parametrów użytkowych i technicznych oraz podniosą poziom i jakość życia mieszkańców miejscowości. Przebudowa dróg w znacznym stopniu poprawi komfort poruszania się po tych okolicach, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa drogowego oraz niewątpliwie wpłynie na poprawę estetyki Gminy Łęczyca.


Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego