System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 r. Urząd Gminy w Łęczycy będzie nieczynny.     

Charakterystyka

Gmina Łęczyca zajmuje część powiatu łęczyckiego i graniczy od południa z powiatem poddębickim i zgierskim, od zachodu z gminą Świnice Warckie i gminą Grabów, od północy z gminą Daszyna i gminą Grabów, a od wschodu z gminami Witonia i Góra św. Małgorzaty.
Tereny należące do gminy mają powierzchnię 15.080 ha, zamieszkuje je wg stanu na IV kwartał 2007 roku 8.865 osób w 36 sołectwach.
Są to tereny rolnicze (ok. 9.990 ha) o glebach głównie w klasach IIIA, IVA, IVB i V.
Niewielkie lasy znajdują się jedynie w południowo-zachodniej części gminy, w rejonie wsi Borek, Zduny i Pełczyska, po stronie północno-zachodniej drogi nr 703 z Łęczycy do Poddębic.
Gmina Łęczyca ma dogodne warunki komunikacyjne z miastem Łęczyca a stąd z całym krajem. Tworzą je PKP, linia Łódź  - Kutno i sieć dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych o łącznej długości ponad 221 km, po których kursują autobusy PKS dojeżdżające niemal do wszystkich wsi lub w ich pobliże. PKS zapewnia bezpośrednią komunikację Łęczycy z Łodzią, Warszawą, Krakowem, Katowicami, Koszalinem i wieloma innymi miastami.
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego