System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

WFOŚiGW w Łodzi - 2015


MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA
"Z EKOLOGIĄ W PRZYSZŁOŚĆ" - czerwiec - październik 2015
 


Utworzenie pracowni w Szkole Podstawowej w Wilczkowicach zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
w ramach konkursu 
"Moja wymarzona ekopracownia  2015"
 

Wartość ogólna zadania – 41 900 PLN

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 39 400 PLN

Udział środków własnych: 2 500 PLN, w tym Urząd Gminy w Łęczycy – 2 000 PLN, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach - 500 PLN. Pierwszy etap projektu będzie obejmował zaplanowany remont pomieszczenia przeznaczonego na ekopracownię. W dalszej kolejności zaplanowano zakup wyposażenia: stolików uczniowskich, krzeseł, biurka nauczyciela, funkcjonalnych mebli oraz pomocy dydaktycznych. Sala przeznaczona na pracownię jest prostokątem o wymiarach 8,60 m x 5,60 m.  

Ekopracownia będzie pierwszą przedmiotową pracownią - eksperymentarjum. Duża przestrzeń w sali pozwoli na inny niż w pozostałych salach rodzaj i sposób ustawienia stolików oraz funkcjonalne jej zagospodarowanie. W nowej pracowni będą znajdować się: 4 stoliki 5-osobowe szkolne typu "wyspa", 20 krzeseł uczniowskich o regulowanej wysokości ustawione w środkowej części pomieszczenia. Biurko i krzesło nauczycielskie znajdą swoje miejsce w jednym z rogów sali, pod oknem. Do przechowywania i eksponowania pomocy dydaktycznych przeznaczone będą: narożna szafa, 2 szafy częściowo z szufladami i półkami, 2 szafy z witrynami ekspozycyjnymi, 2 szafki niskie i 1 wisząca, oszklona witryna, stojak na plansze, stojak na mapy. Do ekspozycji prac uczniowskich będzie służyć tablica korkowa. Komputer oraz sprzęt audiowizualny będą ustawione na biurku nauczycielskim. Na ścianie zostanie powieszona tablica interaktywna wraz z rzutnikiem. Z jednej strony tablicy interaktywnej zostanie zamocowana tablica suchościeralna, natomiast z drugiej, od strony okna powieszony zostanie kwietnik. Miejsce na kwiaty znajdzie się również na kwietniku umieszczonym na filarze międzyokiennym. Uczniowie będą prowadzić obserwacje zakupionych roślin i dbać o nie. Na ścianach, na wieszakach umieszczonych nad szafami powieszone zostaną plansze tematyczne. Na ścianie między drzwiami a stojakiem na plansze umieszczona zostanie fototapeta "Las". W rogu sali, na ścianie, na której znajduje się tablica interaktywna powstanie kącik astronomiczny. Znajdą tu swoje miejsce wszystkie pomoce dotyczące Układu Słonecznego zaś na podwieszanym suficie zamontowany zostanie Interaktywny Układ Słoneczny, a na ścianie wokół kącika i suficie nad kącikiem położona zostanie fototapeta "Kosmos". Kącik astronomiczny umożliwi popularyzowanie astronomii, która jest bardzo atrakcyjna dla młodego człowieka, może być wprowadzana nawet dla najmłodszych dzieci. Nauka ta kojarzy się im z tajemnicami Kosmosu, pięknymi zdjęciami, eksploracją planet, a nie z zadaniami czy sprawdzianami. Stanowi skuteczny element aktywizacyjny i motywacyjny dla zainteresowania dzieci innymi przedmiotami i dyscyplinami nauki. Interdyscyplinarność astronomii sprawia, że uczniowie chętniej poznają w dalszej edukacji różne zagadnienia z matematyki, fizyki i geografii a także chemii i informatyki. Zainteresowanie uczniów Kosmosem umożliwi im spojrzenie na ekologię w skali makro. Uczniowie odkryją, jaki wpływ mają oddziaływania ciał niebieskich na Ziemię i organizmy żywe. Dowiedzą się o technologiach kosmicznych zaangażowanych w ekologię, na przykład o krążących wokół Ziemi satelitach monitorujących poziom zanieczyszczenia powietrza, pomagając wykryć ich źródła, czy o problemie śmieci kosmicznych. Pracownia zostanie wyposażona w następujące pomoce dydaktyczne: mikroskopy; zestawy preparatów biologicznych; lupy; kompasy; lornetki; globusy fizyczne Ziemi; filmy DVD o tematyce przyrodniczej; programy multimedialne; laboratorium do analizy wody; stacja pogody wewnętrzna; stacja pogody zewnętrzna; stacja pogody przenośna; układ słoneczny- model; mapy; zestaw do badania gleby; książki i przewodniki przyrodnicze; walizka Eko-Badacza; termometr zewnętrzny; gry edukacyjne; zestawy doświadczalne;

Dzięki tak dobranym pomocom dydaktycznym uczniowie będą mogli samodzielnie przeprowadzać badania, obserwacje, realizować projekty proekologiczne. Zdobędą świadomość zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń środowiska, poznają sposoby zapobiegania tym zagrożeniom.

W ekopracowni będą odbywać się przede wszystkim zajęcia edukacyjne z przyrody (kl. IV - VI), zajęcia o tematyce przyrodniczej i ekologicznej dla dzieci z oddziału przedszkolnego i kl. 0 - III, zajęcia koła ekologicznego oraz świetlicowe. Wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt audio video oraz komputerowy da możliwości wykorzystania ekopracowni nauczycielom wszystkich przedmiotów. Innowacyjne elementy wyposażenia pracowni - stoliki typu wyspa, stworzą możliwość wykorzystywania pracowni na zajęciach, na których odbywa się praca w grupach a więc na godzinach z wychowawcą, szkoleniach dla nauczycieli, rodziców i dzieci oraz społeczności lokalnej.

Pracownia będzie służyć uczniom w zdobywaniu wiedzy ekologicznej, nauczycielom ułatwi pracę z młodzieżą oraz pomoże w propagowaniu działań ekologicznych.


W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła Podstawowa w Siedlcu wzięła udział w kolejnej edycji

 "Moja wymarzona ekopracownia"

zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Szkole przyznano wsparcie finansowe w wysokości 37.000 zł, które wykorzystane zostało na utworzenie pracowni ekologiczno-przyrodniczej.
Sala wyposażona została w nowoczesne oświetlenie, meble, tablicę interaktywną z nagłośnieniem, laptopa, mikroskopy, aparat fotograficzny i inne nowoczesne pomoce dydaktyczne. Na zajęciach z uczniami realizowany będzie Program Edukacji

 
"Poznaje Jaś prawa przyrody, by Jan mógł osiągnąć dobrobyt"

Dzięki dobrze wyposażonej pracowni uczniowie w nowoczesny sposób zdobywać będą wiedzę z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego