System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Remonty dróg


"Dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w Zdunach oraz na odcinku Leźnica Mała – Janków Dolny" - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju/Wójewództwo Łódzkie


W kwietniu bieżącego roku Gmina Łęczyca złożyła wniosek do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w Zdunach oraz na odcinku Leźnica Mała – Janków Dolny. Wniosek został złożony w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Następnie Wojewodowie przekazali wstępne listy do zaopiniowania Ministrowi Inwestycji i Rozwoju. Biorąc pod uwagę te opinie, wojewodowie przygotowali ostateczne listy zadań do wsparcia. Kwota jaka przyznana została Gminie Łęczyca to 500 tysięcy złotych.

Warto podkreślić, że przebudowa obydwu dróg będzie służyć poprawie bezpieczeństwa oraz usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego, zapewni poprawę ich parametrów użytkowych i technicznych oraz podniesie poziom i jakość życia mieszkańców obydwu miejscowości."Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 312 309 w miejscowości Prądzew oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Prądzew na odcinku od drogi powiatowej nr 2505 do drogi gminnej 312 309".

Już wkrótce, dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Łęczyca w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, przebudowie poddana zostanie droga gminna nr 312 309 w miejscowości Prądzew oraz droga wewnętrzna w miejscowości Prądzew na odcinku od drogi powiatowej nr 2505 do drogi gminnej 312 309.

Środki w kwocie 897 985,00 zł zostaną przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego i poprawę płynności w obrębie drogi gminnej nr 312 309 w miejscowości Prądzew, a także zwiększenie dostępności społeczności lokalnej oraz przedsiębiorców do ośrodków życia społecznego  i gospodarczego. Przebudowana droga gminna będzie przeznaczona do obsługi lokalnego ruchu pojazdów. Umożliwi dojazd do posesji prywatnych, gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw zlokalizowanych w niedalekiej odległości od przebudowywanej drogi, a także do boiska piłkarskiego, które jest miejscem spotkań lokalnej społeczności oraz działającego tam klubu sportowego WKS Prądzew.Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego