System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Fundusz Sprawiedliwości


"Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla 3 jednostek OSP z terenu Gminy Łęczyca" - Ministrestwo Sprawiedliwości


Dzięki złożonemu przez Gminę Łęczyca wnioskowi do Ministerstwa Sprawiedliwości, 3 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy: Topola Królewska, Leźnica Mała oraz Siedlec, otrzymają sprzęt ratownictwa medycznego oraz ratownictwa drogowego, który zostanie zakupiony ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Z tej okazji 7 czerwca w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z wszystkimi „obdarowanymi” gminami z terenu województwa łódzkiego. Gminę Łęczyca reprezentował Pan Wójt Jacek Rogoziński oraz Pani Skarbnik Agnieszka Kaszubska. Do naszych jednostek trafi sprzęt ratowniczy: torba ratownictwa medycznego, defibrylator, węże hydrauliczne, detektor napięcia, zestaw podbór i klinów do stabilizacji pojazdów, przenośny zestaw oświetleniowy. Sprzęt ratownictwa drogowego otrzymały te gminy, które są położone w pobliżu ważnych węzłów drogowych, na których coraz częściej dochodzi do wypadków drogowych, kolizji i innych zdarzeń.

W ogłoszonym naborze wniosków dla województwa łódzkiego maksymalna pula środków do wykorzystania wynosiła 7,5 mln złotych. W całej Polsce jest do rozdysponowania ponad 100 mln złotych. Naszej Gminie udało się pozyskać środki w wysokości 54 295,00 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne to jednostki, które najczęściej jako pierwsze docierają na miejsce zdarzenia wypadku drogowego. Strażacy to ludzie, którzy z poświęceniem, oddaniem a często i narażeniem własnego życia niosą pomoc innym. Zakupiony z dotacji otrzymanej z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt będzie służyć do ratowania zdrowia i życia osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń, m.in. wypadków drogowych, pożarów, katastrof budowlanych, zdarzeń o charakterze masowym i innych zdarzeń losowych. Pozwoli także strażakom ochotnikom sprawniej i bezpieczniej prowadzić akcje ratownicze.

Środki z Funduszu Sprawiedliwości, z którego zostaną wsparte OSP, pochodzą wprost od osób, które miały kolizję z prawem, na przykład od przestępców drogowych. Są one zobowiązane przekazać opłatę na rzecz Funduszu. Te pieniądze wracają do ofiar tych przestępstw, by ratować ich życie i zdrowie.

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego