System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Wymiana pieców

W dniu 12 lipca Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński oraz Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Kaszubska podpisali umowę na dostawę i montaż w budynkach jednorodzinnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Łęczyca, nowych źródeł ciepła wytwarzających energię cieplną z wykorzystaniem kotłów na pellet, na gaz płynny oraz na gaz ziemny. Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego będzie firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kudrowicach.

W imieniu Wykonawcy umowę podpisał Pan Michał Post, Prezes firmy. Inwestycja realizowana będzie w ramach zadania „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Łęczyca poprzez wymianę niskoemisyjnych źródeł ciepła w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dofinansowanego z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. 

Już wkrótce 100 uczestników projektu stanie się posiadaczami nowych źródeł ciepła: 9 kotłów na biomasę (kocioł: Galmet o sprawności cieplnej 96%, z automatycznym podajnikiem), 88 kotłów na gaz płynny (kotły: Termet ECOCONDENS NEX, zbiornik CWU: Galmet oraz zbiornik na gaz płynny: Chemet), 3 kotłów na gaz ziemny (kocioł: Termet ECOCONDENS Nex).

Przed rozpoczęciem montaży z uczestnikami projektu kontaktować się będą przedstawiciele Wykonawcy w celu pozyskania dodatkowych informacji niezbędnych do przygotowania dokumentacji projektowej.

 

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego