System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


„Zakup i montaż agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania SUW we wsi Bronno i Piekacie, Gmina Łęczyca”


W dniu 27 kwietnia 2011r. do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, tytuł projektu : „Zakup i montaż agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania SUW we wsi Bronno i Piekacie, Gmina Łęczyca”. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie całkowity koszt operacji wyniósł 205 529,85 zł, koszty kwalifikowane stanowiące 75% całkowitych kosztów operacji stanowiły kwotę 174 097,44 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania to 130 573,00 zł. 

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę – Firmę Delta Power Sp. z o.o. z warszawy. Wartość przedmiotu zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została ustalona na kwotę 171 078,25 zł brutto. Kwota dofinansowania wyniosła ostatecznie 109 566,00 zł. 

W ramach projektu zostały zakupione i zamontowane dwa agregaty prądotwórcze jako rezerwowe źródło zasilania Stacji Uzdatniania Wody w Bronnie i Piekaciu.
„Budowa Centrum Sportowego w miejscowości 
Topola Królewska, Gmina Łęczyca”

W dniu 11 sierpnia 2011r. do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, tytuł projektu : „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Topola Królewska, Gmina Łęczyca”. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie całkowity koszt operacji miał wynieść 842 000,00zł, koszty kwalifikowane stanowiące 75% całkowitych kosztów operacji stanowiły kwotę 684 552, 85 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania to 500 000,00 zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę – Firmę „SODEX” Sp. z o.o. z Suchego Lasu. Wartość przedmiotu zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została ustalona na kwotę 1 102 625,33 zł brutto. 

W ramach projektu powstało boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z drenażem odwadniającym, skocznia w dal, bieżnia o nawierzchni poliuretanowej, boisko do piłki siatkowej plażowe, boisko do rzutni kulą, scena, widownia. Obok boiska znajduje się także budynek gospodarczy. Obiekt jest ogrodzony, oświetlony, wokół niego został urządzone tereny zielone.

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego