System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 r. Urząd Gminy w Łęczycy będzie nieczynny.     

ZDROWO ODDYCHAJ, SMOGU NIE WDYCHAJ


PROJEKT EKOLOGICZNY REALIZOWANY NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:
Nazwa zadania - ,,ZDROWO ODDYCHAJ, SMOGU NIE WDYCHAJ ”
 

 Projekt konkursowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, realizowany w Szkole Podstawowej w Błoniu ,,Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”  realizowany jest w bieżącym roku. Szkoła otrzymała dotację w wysokości 24 298,00 zł.

Całkowity koszt zadania - 26 998,00 zł.  

Dotacja z WFOŚiGW wynosi - 24 298,00 zł (90%), udział własny – 2 700,00 zł. (10%)

Cele Projektu „Zdrowo oddychaj, smogu nie wdychaj ” są następujące:

  1. kształtowanie zachowań proekologicznych,
  2. rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska przyrodniczego,
  3. rozumienie zagrożeń dla środowiska naturalnego (zanieczyszczenie powietrza),
  4. poznawanie różnych rodzajów i źródeł energii, w tym energii odnawialnych,
  5. promowanie oszczędzania energii w domu, w szkole i społeczności lokalnej,
  6. uwrażliwianie na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas używania urządzeń elektrycznych,
  7. uświadamianie znaczenia powietrza dla życia wszystkich istot na Ziemi,
  8. stwarzanie życiowych sytuacji problemowych sprzyjających wykorzystaniu wiedzy i umiejętności praktycznych,

 
Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Błoniu podejmuje się następujących działań z edukacji ekologicznej i przyrodniczej :

 Planowane warsztaty/zajęcia stacjonarne:

Lp.

Dla kogo będą warsztaty/zajęcia np. dla kl. 5/ grupy 2

Ilość szt.

Rodzaj/nazwa zajęć, podmiot prowadzący (krótka informacja czego dotyczą)

Termin (miesiąc)

1

„Co to jest powietrze”  - dzieci z oddziałów przedszkolnych

1

Warsztaty stacjonarne  - Czym jest powietrze, jak jest ważne dla ludzi
i zwierząt – Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi

Listopad 2018

2

„Uwaga alarm antysmogowy” – klasy I –III

1

Warsztaty stacjonarne  - zapoznanie uczniów z tematem powietrza jego zanieczyszczeń oraz ochroną przed zanieczyszczeniami – Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi

Listopad 2018

3.

„Ciepło, cieplej, gorąco! Wprowadzenie do zmian klimatu”

Klasy IV – VIII

1

Zajęcia wprowadzają do zagadnień związanych ze zmianami klimatu, wyjaśniają podstawowe pojęcia
 i procesy - Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi

Listopad 2018


Opis planowanych zajęć:

 

1.

 

Koło przyrodniczo - ekologiczne

 

Prowadzenie doświadczeń związanych
z czystym powietrzem i zanieczyszczonym powietrzem. Prowadzenie obserwacji
i eksperymentowanie z powietrzem
z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych.

 

 

Wrzesień 2018

Czerwiec 2019

 

2.

 

Przedstawienie teatralne do społeczności szkolnej „Zdrowo oddychaj smogu nie wdychaj”

 

Przygotowanie przedstawienia teatralnego propagującego zachowania proekologiczne, wskazywania trucicieli powietrza oraz nawoływanie do dbanie  otaczający nasz świat.

 

 

Wrzesień 2018

 

3.

 

Dzień bez auta „Dzień bez samochodu – SMOGU”

 

Propagowanie wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli rezygnacji z korzystania
z samochodów i zmniejszenia  ilości spalin wytwarzanych przez pojazdy spalinowe.

 

 

Listopad 2018

 

4.

 

Zajęcia warsztatowo – edukacyjne „Detektywi energii są wśród nas”

 

Poznanie różnych rodzajów energii i elektrowni. Zna różne rodzaje odnawialnych źródeł energii  w tym OZE. Rozumie istotę energii odnawialnej.

 

 

Luty 2019

 

5.

 

Szkolenie ekologiczne dla rodziców  - „Dlaczego warto dbać o powietrze?”

 

Zapoznanie rodziców z zagadnieniami związanymi z powietrzem. Dlaczego warto o nie dbać? Jak ono wpływa na nasze zdrowie? – (wychowawcy klas – zebrania z rodzicami)

 

 

Styczeń 2019

 

6.

 

Prowadzenie zajęć z podstawy programowej edukacji przyrodniczej (klasy I – III) oraz przedmiotu przyroda i biologia (klas IV – VIII)

 

Lekcje dotyczące czystego powietrz  wokół nas, jak również  dbania o środowisko w którym dorastamy. Jaki wpływ na nasze zdrowie ma powietrze ? Dlaczego należy unikać zanieczyszczania atmosfery? Co nam grozi jeśli nie będziemy przestrzegać zasad dbania o powietrze? (nauczyciele odpowiedzialni za realizację podstawy programowej na danym etapie edukacyjnym)

 

 

Wrzesień 2018

Czerwiec 2019

 

7.

 

Obchody Światowego Dnia Ziemi

 

Coroczna uroczystość przybliżająca celowość działań na rzecz ochrony środowiska. Uczniowie przygotują pokaz wiosennej mody ekologicznej, gdzie zaprezentują stroje wykonane z surowców wtórnych. Hasłem przewodnim pokazu będzie „ w modzie”. W czasie pokazu odbędzie się dyskusja i pogadanka wyjaśniająca zasadność prowadzenia segregacji odpadów.

 

 

Kwiecień 2019


Planowane wycieczki: 

Lp.

Miejsce docelowe wraz z krótkim uzasadnieniem jego wyboru

Ilość

szt.

Trasa wycieczki

Termin (miesiąc)

1

Zagroda Młynarska w Uniejowie – warsztaty pod tytułem „Tajemniczy świat wiatraków”

2

Błonie  - Uniejów – Błonie

Kwiecień 2019

2

Załęcze Wielkie – Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy ZHP Nadwarciański Gród – ośrodek gwarantuje poszerzenie wiedzy z zakresy postaw proekologicznych, jak również wspólnej odpowiedzialności  za stan środowiska oraz otaczającego nas powietrza

1

Błonie  - Załęcze Wielkie – Błonie

Maj 2019

3.

Ośrodek Działań Ekologicznych Łódź „Źródła” – „Co to jest powietrze?” – dzięki uczestnictwu w warsztatach dzieci mogą zrozumieć, czym jest powietrze, jak ważne jest dla życia ludzi i zwierząt. Czym jest wiatr? Czy powietrze można zamknąć? Jaki ma kolor, zapach oraz kształt?

1

Błonie - Łódź - Błonie

Czerwiec 2019

4.

Ośrodek Działań Ekologicznych Łódź „Źródła” – „Oczyśćmy atmosferę” – zajęcia terenowe. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się jak mogą samodzielnie zbadać jakość powietrza w najbliższym otoczeniu oraz jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na organizmy żywe, a także jak chronić powietrze w codziennym życiu.

1

Błonie - Łódź - Błonie

Czerwiec 2019

5.

Wycieczka 3 dniowa :

udział w zajęciach zorganizowanych przez Ośrodek Edukacyjny Świętokrzyskiego Parku Narodowego: ścieżka przyrodnicza „Huta Szklana – Święty Krzyż”,

ścieżka przyrodnicza  „Łysica. Wędrówka przez Puszczę jodłową kończy się zdobyciem najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich – Łysicy (612 m n.p.m.),

zwiedzanie jaskini Raj oraz Centrum Neandertalczyka.

Interaktywnej Ekspozycji PGE Giganty Mocy w Bełchatowie.

 

 

1

Błonie – Góry  Świętokrzyskie – Bełchatów - Błonie

Czerwiec 2019


Planowane konkursy:

Lp.

Nazwa/tytuł

Ilość

Krótki opis przedmiotu Konkursu
(np. konkurs wiedzy, plastyczny, itp. - polegający na…, przeznaczony dla…)

Planowany termin realizacji (miesiące)

1

Szkolny konkurs „Najpiękniejsza wiosenna klasa”

1

Konkurs dla oddziałów przedszkolnych oraz klas I – VIII na najpiękniejszą wiosenną klasę, wyhodowanymi przez siebie roślinami oraz własnoręcznie wykonanymi dekoracjami.

Marzec – Maj 2019

2

Szkolny konkurs „Podróżujemy ekologicznie. Planecie Ziemi pomożemy, kiedy ekologiczne pojazdy zbudujemy”

1

Konkurs szkolny – polega na wykonaniu z materiału odpadowego pojazdów ekologicznych w celu dbania o powietrze.

Styczeń 2019

3.

Konkurs Powiatowy  - „Dbaj o powietrze”

1

Powiatowy konkurs wiedzy na temat powietrza oraz jego zanieczyszczeń. Przeznaczony dla uczniów klas IV – VIII.

Kwiecień 2019

4.

Konkurs Gminny  - „Walczymy ze smogiem”

1

Gminny konkurs plastyczny, indywidualny dla przedszkolaków i uczniów klas I – III polegający na przedstawieniu sposobów walki ze smogiem.

Listopad 2018

5.

Gminny  konkurs literacki „Czyste powietrze  - zdrowe życie”

1

Konkurs indywidualny dla uczniów klas IV – VIII polegający na napisaniu wiersza propagującego dbanie o czyste powietrze.

Październik 2018 Styczeń 2019


Aspekt społeczny realizacji Projektu:
      Projekt „Zdrowo oddychaj smogu nie wdychaj”  przybliżył dzieciom świat przyrody oraz rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o jakość powietrza na naszej planecie. W projekcie brali udział przede wszystkim uczniowie Szkoły Podstawowej w Błoniu, lokalna społeczność oraz zaproszeni goście. Większość społeczności lokalnej to rodziny wiejskie, które utrzymują się z prowadzenia własnych gospodarstw rolnych. Większość z tych rodzin posiada niski status materialny. Zrealizowane działania umożliwiły przygotowanie uczniów, rodziców oraz społeczność lokalną do poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu aspektów ekologicznych, jak również umożliwiły lepsze zrozumienie oraz traktowanie powietrza jako dobra o które należy dbać. Uczniowie podczas realizacji projektu korzystali  z  wycieczek i warsztatów ekologicznych, podczas których poznali ciekawostki dotyczące powietrza oraz pogłębili  wiedzę na temat atmosfery i zanieczyszczeń powietrza. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę dotyczącą smogu, powietrza oraz jego zanieczyszczeń. Zdobyte podczas wyjazdów i warsztatów wiadomości i umiejętności zostały wykorzystane podczas organizowanych konkursów, jak również w codziennym życiu. Prace ekologiczne wykonane przez dzieci zostały wyeksponowane na terenie szkoły, co wpłynęło na podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej. Realizacja projektu w naszej szkole przyczyniła się do lepszego wykorzystania zasobów naturalnych na naszym terenie, a jednocześnie zniwelowała negatywny wpływ społeczeństwa na degradację środowiska. Wpłynęło to na kształtowanie postaw proekologicznych ludzi i podniosło ich świadomość ekologiczną.
      Rada Rodziców była zaangażowana w realizację projektu poprzez np. pomoc w przygotowaniu konkursów. Projekt wskazał lokalne problemy ekologiczne w postaci zanieczyszczenia powietrza pochodzącego z pobliskiej kotłowni, natężonego ruchu samochodowego, zakładów przemysłowych. Projekt zakładał edukację ekologiczną od najmłodszych lat, wdrażał uczniów do dbania o ochronę środowiska, do poszukiwania dróg rozwiązań problemów ekologicznych celem zachowania piękna, czystości naszego regionu.  Rozwiązania ekologiczne dotyczyły spraw, na które ma wpływ i które może wykonać przeciętny mieszkaniec wsi i mają być pomysłami uczniów Szkoły Podstawowej w Błoniu. Uczniowie poprzez projekt mają wpłynąć na postępowanie własne, swoich rodziców, władz gminy aby zachować region w dobrym stanie ekologicznym. Pedagodzy starali się, aby nabyte przez uczniów  wiadomości i umiejętności były przeniesione na gospodarstwa domowe, zaś efekty prowadzenia tego programu były widoczne w działaniach nie tylko uczniów naszej szkoły, ale ich rodziców i władz gminnych.
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego