System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 r. Urząd Gminy w Łęczycy będzie nieczynny.     

Regulamin Centrum Sportowego w Siedlcu

REGULAMIN

 Użytkowania terenów Centrum Sportowego w Siedlcu, 
gmina Łęczyca

 1.  Centrum Sportowe w Siedlcu jest zlokalizowane na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 832 przy Szkole Podstawowej w Siedlcu w granicach ogrodzenia.
 2. Zarządcą terenu jest Gmina Łęczyca, która dba o porządek i utrzymanie należytego stanu obiektu oraz obszaru wokół niego.
 3. Teren Centrum Sportowego we wsi Siedlec jest obiektem ogólnodostępnym czynnym w sezonie wiosenno - letnio - jesiennym od środy do niedzieli w godzinach od 12.00 do zmierzchu, lecz nie później niż do godziny 20.00, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
 4. Z Centrum Sportowego w Siedlcu korzystają mieszkańcy miejscowej społeczności.
 5. Zorganizowane grupy zewnętrzne, każdorazowo wymagają zgody Wójta Gminy Łęczyca na korzystanie z obiektu
 6. Plac zabaw należy użytkować zgodnie z jego regulaminem szczegółowym, znajdującym się przy obiekcie.
 7. Z urządzeń na placu zabaw mogą korzystać dzieci i młodzież do lat 15
 8. Dzieci do 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów dorosłych.
 9. Zarządca terenu nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki na terenie Centrum Sportowego
 10. Nie dopuszcza się użytkowania nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w celu innym niż zajęcia sportowe. Przeznaczenie oraz konstrukcja nawierzchni wyklucza organizowanie na niej jakichkolwiek imprez pozasportowych ( koncerty, imprezy okolicznościowe).
 11. Nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego można eksploatować tylko i wyłącznie w czystym obuwiu sportowym o płaskiej , elastycznej i jasnej podeszwie . Nie można używać butów sportowych do piłki nożnej typu korki oraz butów do zajęć lekkoatletycznych z kolcami .
 12. Zabrania się jazdy po nawierzchni rolkami, deskorolkami, wrotkami, pojazdami kołowymi
 13. ( hulajnogi, rowery, motocykle i inne)
 14. Zabrania się ustawiania na nawierzchni jakichkolwiek przedmiotów mogących wywierać duże naciski jednostkowe ( ławki, krzesła , stoły, podium, rusztowanie i inne).
 15. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są dbać o obiekt, użytkować go zgodnie z Regulaminem.
 16. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe wynikłe w trakcie korzystania z obiektów i urządzeń Centrum Sportowego w Siedlcu.
 18. Rozstrzygnięcia w sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem, jako ostateczne podejmuje Wójt Gminy Łęczyca.

 

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 75/2019
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia  28 maja 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego