System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Sala sportowa przy Gimnazjum w Topoli Królewskiej


W latach 2004 - 2005 w miejscowości Topola Królewska, Gmina Łęczyca została wybudowana pełnowymiarowa sala sportowa. Obiekt został oddany do użytku w 2005 roku. W ramach zrealizowanego projektu powstała sala sportowa przy istniejącym Gimnazjum. Inwestycja obejmuje budynek jednokondygnacyjny z boiskiem centralnym i widownią na 76 osób oraz trzykondygnacyjne pomieszczenia wbudowane w kubaturę budynku. Powierzchnia użytkowa to 1.097,1 m2, kubatura 10.487,3 m3, wysokość sali 7,5 m, arena 19,05m x 36,56 m, boiska sportowe o wymiarach 17m x 2 m, zaplecze socjalne dla obsługi sali. Obiekt został wyposażony we wszystkie media, centralne ogrzewanie, instalację elektryczną, wodę zimną, ciepłą wodę użytkową, wentylację. Hala jest wentylowana i ogrzewana przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej z komorą mieszania umieszczoną w wentylatorowni. Źródłem ciepła technologicznego jest istniejąca kotłownia opalana olejem opałowym z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem instalacji solarnej. Sala gimnastyczna wyposażona została w następujące boiska sportowe:

  • Boisko centralne do gry w piłkę siatkową,
  • Boisko centralne do gry w piłkę koszykową,
  • Boisko centralne do gry w piłkę ręczną,
  • Boisko centralne do gry w tenisa ziemnego,
  • Boiska boczne do gry w piłkę siatkową i koszykową

Ponadto budowa sali umożliwi prowadzenie zajęć z zakresu:

  • Gimnastyki,
  • Gimnastyki korekcyjnej
  • Siłowni
  • Lekkiej atletyki

W ramach projektu sfinansowano także wydatki związane z zakupem wyposażenia sportowego.
Całkowita wartość inwestycji to 2 678 229,46 zł, kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1 836 348,67 zł.
Inwestycja     została     zrealizowana     w     ramach     Zintegrowanego     Programu Operacyjnego    rozwoju    Regionalnego,    działanie    3.5    Lokalna    infrastruktura społeczna.

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego