System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Centrum Sportu w Leźnicy Małej

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Leźnica Mała, Gmina Łęczyca”  i w 80%  dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniu 12 października 2012r. Gmina Łęczyca podpisała umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego na mocy której, Gmina Łęczyca otrzymała dofinansowanie projektu w wysokości  482 108,00 zł, a koszt całkowity przedsięwzięcia określono na kwotę 741 241,05 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę – Firmę Budowlaną „TWOJA CHATA” z Aleksandrowa Łódzkiego. Wartość przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę 696 564,56 zł brutto.

W dniu 8 sierpnia 2013r. podpisano aneks do w/w umowy na dofinansowanie zadania, na podstawie którego wysokość refundacji ustalono na poziomie 453 050,00 zł, co stanowi 80% wartości poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Dzięki realizacji projektu powstało nowoczesne Centrum Sportu na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Leźnica Mała wyposażone w  boisko wielofunkcyjne , skocznię w dal oraz chodniki. 

Zostało wykonane  ogrodzenie placu zabaw oraz oświetlenie, wyremontowano budynek gospodarczy, posadzono krzewy i rośliny zielone.

Inwestycja została zakończona w dniu 13 września 2013r.

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego