System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

WFOŚiGW w Łodzi - 2017


W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w  konkursie pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017”. W ramach  projektu placówka otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi  w kwocie 15 000,00 zł. Wartość kosztu całkowitego zadania wynosiła natomiast 17 700,00 zł  Celem zadania było promowanie postaw proekologicznych, prozdrowotnych, kształtowanie odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska i za własne zdrowie, a także poznanie metod wykorzystywania surowców wtórnych.  W projekcie pod nazwą „Eko-Asy zdobywają lasy” wzięło udział 72 uczniów z klas I-VI.  Dzieci wzięły udział w siedmiu  wycieczkach edukacyjnych i trzydniowej zielonej szkole do Ośrodka Ekologicznego ZHP  „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim”. Uczniowie odwiedzili min. Łódzki Ogród Zoologiczny, Ogród Botaniczny, Palmiarnię w Łodzi oraz las w Łagiewnikach. Uczestniczyli w zajęciach terenowych w Arboretum SGGW w Rogowie oraz zajęciach terenowych w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Zwiedziły też ZOO Safari w Borysewie oraz zakład przetwarzania plastikowych butelek Polo-Vat i Comfort w Łęczycy. W ramach projektu edukatorzy Ośrodka Działań Ekologicznych przeprowadzili zajęcia stacjonarne w naszej placówce dotyczące segregacji śmieci. Szkoła nawiązała również współpracę z Nadleśnictwem Poddębice, w ramach której leśnik przeprowadził pogadankę na temat budowy i ochrony lasów. Gościliśmy również dyplomową dietetyczkę Pracownika ZOZ w Łęczycy, która uczyła dzieci zasad zdrowego odżywiania.

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji działań związanych z ochroną środowiska za sumę 5367 zł. Pracownia przyrodnicza wzbogaciła się o nowe plansze edukacyjne, atlasy przyrodnicze, kompasy, lornetki, globus, modele przyrodnicze i wiele innych przydatnych pomocy.

Uczniowie podczas roku szkolnego 2016/2017  wzięli również udział sześciu konkursach o tematyce ekologiczno-przyrodniczo-zdrowotnej. Miały one na celu promowaniu walorów najbliższej okolicy. Tworzenie portretu pomnika przyrody wiązu szypułkowego, czy wykonanie jego fotografii uczyło dzieci szacunku dla przyrody. Dzięki dofinansowaniu zakupiono nagrody dla uczniów.

Imprezy towarzyszące działaniom takie jak: Sprzątanie Świata, pokaz zdrowej żywności, obchody Światowego Dnia Zdrowia, Piknik Rodzinny oraz akcja informacyjna dla rodziców stanowiły świetne lekcje ekologii, ochrony środowiska, recyklingu i zdrowego odżywiania. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu wzrosła wiedza i umiejętności uczniów ze Szkoły w Leźnicy Małej.

tekst: Magdalena Galant


EDUKACJA EKOLOGICZNA W TOPOLI KRÓLEWSKIEJ

Z przyjemnością informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał dofinansowanie Samorządowej Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej w kwocie 19 792 złotych na realizację Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Oszczędzam wodę – chronię przyrodę”. Całkowita wartość projektu wzniesie 23 392 złotych.

W ramach projektu planowany jest zakup pomocy dydaktycznych w postaci m.in. tematycznych mat podłogowych, pasków wskaźnikowych, kompletów naczyń do mierzenia objętości, zestaw do filtrowania wody, zestawy do przeprowadzania eksperymentów z użyciem wody itp. Ponadto pozyskane środki zostaną przeznaczone na organizacje wycieczek i warsztatów zarówno stacjonarnych, jak i terenowych, których tematem przewodnim będzie woda. Nie zabraknie również konkursów tematycznych z nagrodami oraz akcji w postaci pikniku rodzinnego podsumowującego projekt, czy happeningu z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.  

Realizacja Projektu pozwoli na integrację całej społeczności uczniowskiej z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Wspólne wycieczki, konkursy i uroczystości to jeden ze sposobów na zdrowe środowisko, ale także pomysł na zintegrowanie życia rodzinnego, atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego i uświadomienie dzieciom własnych możliwości. Konkretne działania na rzecz ochrony środowiska nauczą tolerancji, złagodzą agresję, rozwiną umiejętności harmonijnego współistnienia i współdziałania z ludźmi, a także z przyrodą zarówno u uczniów, jak i całej społeczności szkolnej, rodzinnej i lokalnej. Poprzez aktywną postawę podczas warsztatów uczniowie nabędą umiejętności przydatne nie tylko w szkole, ale i w dorosłym życiu.

Dzięki wspieraniu aktywności twórczej oraz rozwijaniu indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, ukształtowane zostaną postawy młodego człowieka, które przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej oraz przygotują dzieci do świadomego,  wartościowego i racjonalnego spędzania wolnego czasu. Wiele z  zadań projektu zapewni bezpośredni kontakt z przyrodą, która ma pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne każdego dziecka.

 

 
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego