System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Granty Sołeckie


                                           Utworzenie siłowni plenerowej w Łęce

W dniu 13 czerwca Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński podpisał umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 5 000 złotych na realizację projektu lokalnego „Wspólne ćwiczenia szansą na integrację”.

W ramach projektu planowane jest utworzenie na terenie OSP w Łęce siłowni zewnętrznej, co przyczyni się do zwiększenia różnorodności form aktywności, jak i zapewni dodatkową możliwość spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu dzieciom, rodzicom i osobom starszym. Inwestycja wpłynie na poprawę kondycji fizycznej oraz stanu zdrowia mieszkańców. Wspólne spotkania w miejscu atrakcyjnym dla różnych grup wiekowych będą sprzyjały integracji mieszkańców, nawiązywaniu nowych znajomości, kontaktów, a także wpłyną na integrację lokalnego środowiska.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego