System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

RATUJEMY POWIETRZE

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Program Edukacji Ekologicznej pn. " Ratujemy powietrze" realizowany w Szkole Podstawowej w Wilczkowicach

Wartość ogólna zadania - 20 606,00 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW –18 528 ,00 zł

Planowane działania i zadania w Szkole Podstawowej w Wilczkowicach w ramach projektu obejmują:

Zakup pomocy dydaktycznych:
 • Ekologia i ochrona przyrody"- zestaw plansz,
 • zestaw " Energia odnawialna",
 • Ekologia na co dzień,
 • Plansze edukacyjne- " Las i ochrona środowiska,
 • Mata edukacyjna " Koduj mata"
 • Zestaw do badania powietrza w walizce i paski wskaźnikowe,
 • lornetki, lupy, klepsydry
 • Gra ekologiczna " Była sobie Ziemia"
 • Filmoteka 1. Funkcje lasu"
 • Zestaw demonstracyjno- doświadczalny " Energia słoneczna",
 • Plansze: zanieczyszczenia i ochrona powietrza
Wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe:
 1. Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Arboretum w Rogowie- udział w warsztatach,
 2. Ośrodek Działań Ekologicznych w Łodzi – udział w warsztatach" Klimatyczni" oraz "Uwaga!    Alarm antysmogowy",
 3. Tomaszów Mazowiecki – zwiedzanie Skansenu rzeki Pilicy (wiatrak wodny),
 4. Jeziorsko – zwiedzanie elektrowni wodnej,
 5. Ogród Botaniczny w Łodzi

 Warsztaty/zajęcia stacjonarne:

 • warsztat ekologiczny prowadzony przez ODT Źródła- "Oczyśćmy atmosferę
 • warsztat ekologiczny prowadzony przez ODT Źródła - „Energia Ziemi,
 • warsztat ekologiczny prowadzony przez ODT Źródła - „Ekologia mieszczucha,
 • warsztaty " Badanie powietrza"- nauczyciel chemii,
 • warsztat " Obliczanie śladu węglowego"- nauczyciel matematyki,

 Konkursy:

 • „Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka”, powiatowy konkurs komputerowy
 • "Łapacz przeciągów”, konkurs plastyczny
 • „ Eko opowieść”, konkurs literacki ,
 • " Eko rymowanka", konkurs literacki,
 • " Ziemia – nasz wspólny dom”, konkurs recytatorski,
 • „Ratownicy powietrza”, konkurs plastyczny,
 • „Mój zielony dom, konkurs plastyczny,
 • „Eko zadania”, konkurs chemiczny

Inne działania zaplanowane w Projekcie, w ramach których będą wykorzystane zakupione pomoce dydaktyczne (zajęcia lekcyjne, koła przyrodniczo-ekologiczne, akcje, inne):

 • Światowy Dzień Ziemi,
 • Piknik Ekologiczny „Ratujemy powietrze",
 • kontynuacja programów: " Czyste powietrze wokół nas", "Czas na zdrowie",
 • rajd pieszy do gospodarstwa z domową elektrownią wiatrową i panelami fotowoltaicznymi,
 • akcja informacyjna w pobliskich sklepach, szkole i przystankach autobusowych dotycząca zanieczyszczeń powietrza wywołanych spalaniem odpadów,
 • zajęcia edukacyjne z przedmiotów: , przyroda, fizyka, biologia, chemia, matematyka,    informatyka kl, VII-VIII oraz edukacja wczesnoszkolna,
 • koło przyrodnicze

 Wszystkie podjęte przez szkołę działania przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej w obszarze zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony powietrza oraz przygotują dzieci do świadomego, wartościowego i racjonalnego spędzania wolnego czasu. Zapewnią bezpośredni kontakt z przyrodą, która ma pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne każdego dziecka. Poza tym szkoła pozyska nowe pomoce dydaktyczne, które zostaną wykorzystane na lekcjach.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego