System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

PODNIEBNA KLASA


Projekt „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Podniebna klasa” przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach”

Wartość ogólna zadania: – 55 468,00 zł

  • z czego dofinansowano ze środków WFOŚIGW w Łodzi w kwocie- 49 413,00 zł
  • oraz ze środków Rady Rodziców   - 6 055,00 zł

ZAKRES PROJEKTU

Utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej-  „Podniebna klasa” 

Zadaniem „Podniebnej klasy” będzie prowadzenie ciekawej edukacji ekologicznej, przyrodniczej i zdrowotnej w formie zajęć plenerowych w klasach I – III   i oddziałów przedszkolnych. Uczenie przez doświadczenie i obserwację jest dla najmłodszych początkiem drogi ekorozwoju. Niesie za sobą wiele walorów: pobudzanie sprawności ruchowej, ciekawości, wyczulenie na zapachy, kolory, kształty, dźwięki, poznanie gatunków roślin i drzew, sposobów ich pielęgnacji oraz zagrożeń wynikających z różnych form działalności człowieka. Duże znaczenie mają także walory wychowawcze - uwrażliwienie najmłodszych na piękno natury i potrzebę dbania o nią. Na potrzeby dydaktyczno - wychowawcze wykorzystamy: grę plenerową - wrzutki „Mieszkańcy twojego lasu”, która pozwoli poznać preferencje pokarmowe danego gatunku, jego trop, środowisko życia oraz odkryje ciekawostki i tajemnice, grę plenerową „Zegar fenologiczny”, której celem będzie przybliżenie ciekawych zmian i zjawisk przyrodniczych zachodzących w przyrodzie wraz ze zmieniającymi się porami roku -  rozwoju pąków, liści, kwiatów, początku owocowania, opadania liści, zamierania roślin, a w przypadku zwierząt - przyloty i odloty ptaków, czas ich gniazdowania, okresy wychowywania młodych lub zapadania w sen zimowy, grę Światowid „Drzewa leśne”, dzięki której uczniowie odkryją najważniejsze cechy diagnostyczne danego gatunku i będą mieli szansę zostać Młodym Dendrologiem, grę Światowid „Łańcuch pokarmowy”, dzięki której dzieci odkryją najważniejsze zależności pokarmowe w przyrodzie, grę terenową „Zgaduj zgadula”, która umożliwi rozpoznawanie okazów przyrody np. szyszek, kasztanów, żołędzi, igieł sosny i  kory drzew  za pomocą zmysłu dotyku, grę kostki wiedzy „Ortografia w lesie”, która wykorzystuje zasady polskiej ortografii, łącząc je z materią przyrodniczą, grę sprawność – ekolog „Droga naszych odpadów”, która zaprezentuje drogę odpadów od momentu zakupu produktów w sklepie, poprzez segregację u źródła, odbiór firm specjalizujących się w tej dziedzinie, sortownię, recykling i ponowne wprowadzenie do naszego życia, pomoże zrozumieć istotę ekologicznego stylu życia, gdyż  posiada Poradnik Ekologa, grę edukacyjną „Źródła zanieczyszczeń środowiska”, która pozwoli zdiagnozować najważniejsze źródła zanieczyszczeń - zagrożeń środowiska: emisje przemysłowe, ścieki, odpady komunalne i przemysłowe, nawozy sztuczne, wylesienia oraz spalanie, zestaw tablic edukacyjnych „Świat ptaków”, które wyjaśnią ważne informacje dotyczące ptaków: ochronę,  sposób ich życia, gniazdowanie, środowiska, w którym występują określone gatunki, zestaw teczka wiedzy „Chronione”, który pozwoli poznać gatunki chronionych roślin i zwierząt, kosze do selektywnej zbiórki odpadów (szkło, plastik, papier), które pomogą nauczyć dzieci prawidłowej segregacji śmieci, drewniane karmniki dla ptaków (2 sztuki), które umożliwią obserwację ptaków w różnych porach roku oraz dokarmianie ich w okresie zimowym, stacja meteorologiczna  z wyposażeniem, która umożliwi odczyt wszystkich danych pogodowych.  Kolejnym ważnym elementem wyposażenia będzie drewniana wiata ze stolikami,  ławkami
 i tablicą do pisania „Leśne opowieści 2”, które zachęcą dzieci do pisania i malowania
w plenerze, a nauczycieli do  organizowania zajęć dydaktyczno – badawczych w innej formie niż dotychczas. Wszystkie wymienione elementy wyposażenia naszej pracowni uatrakcyjnią proces dydaktyczny, pozwolą na odkrywanie tajemnic przyrody  poprzez naukę, zabawę
 i wypoczynek w otwartej przestrzeni. Umożliwią uczniom poznanie wpływu zanieczyszczeń na ich zdrowie oraz potrzebę ochrony środowiska poprzez segregacje odpadów.

Na trawnikach zasadzone zostaną cztery gatunki drzew (modrzew europejski, jodła pospolita, sosna zwyczajna, świerk pospolity) oraz krzewy i krzewinki: wrzos zwyczajny, poziomka pospolita, borówka czarna. Przed żywopłotem znajdującym się od zachodniej strony posadzone zostaną rośliny zwiastujące wiosnę : zawilec gajowy, śnieżyczka przebiśnieg, śnieżyca wiosenna, sasanka zwyczajna, przylaszczka pospolita, pierwiosnek wyniosły i krokus wiosenny. Pod drzewem  Catalpa Aurea rosnąć będą 3 gatunki paproci: długosz królewski, pióropusznik strusi i narecznica samcza.

Różnorodność gatunkowa umożliwi uczniom poznanie wielu rodzajów roślin.

„Podniebna klasa” będzie zatem miejscem wielozmysłowego poznawania świata przyrody, kształtowania odpowiednich postaw ekologicznych i zdrowotnych,  uwrażliwiających na piękno natury i jej tajemnice.

 
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego