System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Podpisanie umowy w sprawie przekazania dotacji dla Parafii w Topoli Królewskiej

[ 2024-03-17 ]

15 marca Wójt Gminy Pan Jacek Rogoziński podpisał umowę dotyczącą przekazania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw św. Bartłomieja Apostoła w Topoli Królewskiej na renowację ołtarza głównego w tutejszym kościele. Przy stole obecni byli także Pani Skarbnik Gminy Agnieszka Kaszubska oraz proboszcz parafii ks. Kamil Leśniewski. Inwestycja otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 294 269 tyś. złotych, które zostało pozyskane przez Gminę w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Prace renowacyjne obejmować będą retabulum ołtarza wraz z innymi detalmi architektonicznymi i snycerskimi, a także mensą ołtarza. W ramach poszczególnych działań przewidziane jest usuwanie warstw wtórnych, dezynsekcję, dezynfekcję, impregnację drewna, podklejanie odspojeń i uzupełnianie warstw pierwotnych (drewno, zaprawa, marmoryzacja i złocenia), a także zabezpieczenie powierzchni. Po zakończeniu prac możliwy będzie montaż ołtarza w prezbiterium. Prace konserwatorsko – restauratorskie przeprowadzi firma Firma STACCO ART Monika Bystrońska-Kunat z Łodzi.

Ołtarz, będący dziełem Stanisława Wolnowicza (1670-1738) i jego warsztatu, ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności, nie tylko jako wyraz wiary, ale także jako istotny element dziedzictwa kulturowego.

Jest to pierwsza z siedmiu umów, jakie Wójt Gminy podpisze w najbliższym czasie z pozostałymi parafiami z terenu Gminy Łęczyca na realizację inwestycji mających na celu renowację lokalnych zabytków. Obejmą one m.in. renowację zabytków ruchomych oraz ołtarza Matki Bożej Szkaplerznej w kościele w Topoli Królewskiej, modernizację pokrycia dachowego w kościele w Siedlcu, prace przy drewnianych ławkach w kościele w Błoniu oraz polichromii ściennej w kościele w Leźnicy Małej.

To istotne działanie, które przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Ochrona i renowacja zabytków stanowi nie tylko zachowanie materialnych świadectw przeszłości, ale także budowanie więzi międzypokoleniowych i wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej społeczności.

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego