System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Na własne konto

Gmina Łęczyca zawarła umowę współpracy z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” w ramach projektu

„NA WŁASNE KONTO”

 „Na własne konto" to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W gminie Łęczyca do programu przystąpiło 15 uczniów z Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej. Opiekunem jest pani Dorota Wyrzykowska. W ramach Programu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii.

W okresie ferii zimowych 2 - 6 lutego 2015r.  –  w ramach 30 godzin zajęć dydaktycznych z zakresu wiedzy ekonomicznej, poprzez zabawę i gry edukacyjne, uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

Etap II  - w okresie dwóch miesięcy od zakończenia ferii zimowych w 2015 r. realizowana będzie część projektowo – konkursowa przez uczniów pod opieką nauczyciela, w wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

 Celem programu „Na Własne Konto" jest:

  • poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
  • kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
  • przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
  • zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

Projekt „Na Własne Konto" to szansa dla młodych osób na zdobycie wiedzy ekonomicznej w ciekawy i nieskomplikowany sposób. Znajomość podstawowych zagadnień finansowo-bankowych daje uczniom możliwość świadomego podejmowania decyzji - mówi Marek Zagórski, prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. - Kończący cykl zajęć konkurs, stanowi przykład pozytywnej rywalizacji pomiędzy gimnazjalistami i przyczynia się do wzmocnienia ich motywacji i chęci do działania - dodaje.

W tym roku warsztaty ekonomiczne odbędą się w 101 szkołach z terenów wiejskich.

Program „Na Własne Konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.

Przy realizacji programu Gmina Łęczyca korzysta ze wsparcia finansowego Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" w ramach programu „Na własne konto".


W Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej zakończyła się realizacja programu „Na własne konto” – programu edukacji ekonomicznej skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich.

W I etapie programu uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. Odwiedzili również Oddział Banku Pekao S.A. w Kutnie.  Spotkanie poświęcone było rozwojowi bankowości w Polsce i nowoczesnym formom płatności.

„Na początku zostaliśmy przywitani przez Dyrektora Oddziału Pekao- pana Michała Stajudę oraz pana Pawła Idzikowskiego- kierownika Filii tego Oddziału w Łęczycy, który już od kilku lat współpracuje z naszym Szkolnym Klubem Przedsiębiorczości. W czasie spotkania przeszliśmy krótki kurs rozpoznawania autentyczności banknotów, dowiedzieliśmy się czym różnią się nowe zmodernizowane banknoty od starszych wersji oraz uczyliśmy się obsługi maszyn liczących pieniądze. Dowiedzieliśmy się na czym polega praca na poszczególnych stanowiskach w banku. Braliśmy udział w quizie ekonomicznym z nagrodami (…)”.

Gimnazjaliści brali także udział w wycieczce edukacyjnej do firmy De Heus w Łęczycy.

„Na początek w sali konferencyjnej obejrzeliśmy prezentację przedstawiającą historię oraz profil działalności firmy. Dowiedzieliśmy się również, na jakich stanowiskach można zostać zatrudnionym w firmie oraz jakie wymagania muszą spełniać kandydaci na pracowników. Oprócz wykształcenia ważne są predyspozycje zawodowe przyszłych pracowników oraz znajomość języków obcych (język angielski). Następnie przeszliśmy przez halę produkcyjną, gdzie zapoznaliśmy się z procesem produkcji pasz zwierzęcych (…)”. 

W II etapie programu członkowie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości wykorzystali zdobytą wiedzę w praktyce- opracowali biznesplan „Topolskiej Spółdzielni Uczniowskiej EKO-RAJ”. Przeprowadzili również badanie rynku oraz nagrali reklamę spółdzielni.


 

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego