System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 r. Urząd Gminy w Łęczycy będzie nieczynny.     

ważne telefony

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
WŁAŚCICIEL SIECI WODOCIĄGOWEJ: GMINA ŁĘCZYCA

Ewentualne awarie sieci wodociągowej należy zgłaszać do konserwatorów sieci:
północna część Gminy: Andrzej Grabski - 605 888 912
południowa część Gminy: Sławomir Łuczak - 607 077 452

lub bezpośrednio do Urzędu Gminy w Łęczycy:
sekretariat: (24) 388 21 17
kierownik: Arkadiusz Grzegorzewski - 691 178 117 lub (24) 388 34 44


AWARIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO
KONSERWATOR SIECI: ZAKŁAD ENERGETYCZNY

Ewentualne awarie oświetlenia należy zgłaszać do:
Pogotowie Energetyczne: 991
ENERGA oświetlenie Sp. z o.o.- Biuro Regionalne w Płocku
ul. Graniczna 57

tel. 801 800 103
fax. (24) 361 54 13
e-mail: robert.fabianski@ezo.pl


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. 24 388 28 38
e-mail: sekretariat@gminaleczyca.pl


BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH
WŁAŚCICIEL SYSTEMU DRÓG: GMINA ŁĘCZYCA

Ewentualne uwagi odnośnie bieżącego utrzymania dróg gminnych należy zgłaszać do:
Urzędu Gminy w Łęczycy

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH
WŁAŚCICIEL SYSTEMU DRÓG: GMINA ŁĘCZYCA
Ewentualne uwagi odnośnie zimowego utrzymania dróg gminnych należy zgłaszać do:
Inspektor Aleksandra Starzyńska - 605 888 876 lub (24) 388 34 28

POZOSTAŁE INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy
ul. Mickiewicza 12
99 - 100 Łęczyca

tel: 24 721 27 41
fax: 24 361 90 55
e-mail: biuro@zdpleczyca.pl


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi:
tel. (42) 616 22 50
fax. (42) 616 22 51
e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi:
tel. (42) 637 70 71...74
fax. (42) 637 75 52
e-mail: sekretariat@lodz.gddkia.gov.pl

KOŁA ŁOWIECKIE
"OGAR"-prezes Wiesław Brygier zam. Łęka 10
tel. 600 776 416

"JENOT"- prezesFranciszek D. Niciak

"BORUTA"- prezes Andrzej Pachnowski zam. Łęczyca,
ul. Belwederska 79/82
tel. 514 240 880

"ŻUBR"- prezes Grzegorz Gluba zam. Gawronki 5
tel. 24 722 33 32, 668 785 923

SPÓŁKI WODNE
"ŁĘCZYCA"- prezes: Andrzej Krzyżaniak
"ŁĘKA"- prezes: Paweł Starzyński
"ZLEWNIA KANAŁU PÓŁNOCNEGO"- prezes: Zbigniew Łopaciński
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego