System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    Niniejszym informuję, iż na przełomie listopada i grudnia zostaną odebrane wyroby azbestowe od mieszkańców, którzy złożyli wniosek w lutym bieżącego roku w Urzędzie Gminy w Łęczycy.     

Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łeczyca

[ 2023-03-20 ]

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łęczyca

zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14

oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łęczycy www.gminaleczyca.pl oraz stronie BIP Urzędu Gminy w Łęczycy www.bip.gminaleczyca.pl

na okres 21 dni

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego.

Wykaz stanowi załącznik do

Zarządzenia Nr 642/2023

Wójta Gminy Łęczyca z dnia 16 marca 2023r.

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego