System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków!

[ 2021-06-28 ]

Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Mieszkańcy mają obowiązek złożyć deklaracje.

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, to nowa baza danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym Polacy ogrzewają swoje gospodarstwa domowe. Rejestr ma też pokazać, gdzie potrzebne jest wsparcie w wymianie tzw. kopciuchów. Obowiązek składania deklaracji do CEEB wejdzie w życie 1 lipca tego roku.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Zakres informacji, jaki ma zostać zawarty w deklaracjach, to między innymi:

  • dane osobowe albo nazwa właściciela lub zarządcy budynku/lokalu,
  • dane adresowe miejsca zamieszkania lub siedziby,
  • adres nieruchomości, w której obrębie eksploatowane są źródła ciepła lub źródła spalania paliw,
  • informacja o liczbie i rodzaju eksploato- wanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
  • informacja w zakresie wykorzystywanych źródeł ciepła, w tym energii elektrycznej, zasilania z sieci ciepłowniczej oraz spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.
Każdy, kto ma w domu piec, kominek, a nawet kuchnię węglową – musi indywidulanie zgłosić to do gminy. Katalog urządzeń, które muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jest bardzo pojemny, obejmuje również m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne.

Formularze deklaracji mają występować w dwóch wersjach:

  • dla budynków i lokali mieszkalnych,
  • dla budynków i lokali niemieszkalnych.

Deklaracje będzie można składać w formie elektronicznej https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ – przy pomocy profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu – bądź w formie papierowej, osobiście lub wysyłając wypełniony formularz listownie do Urzędu Gminy w Łęczycy: ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, email: sekretariat@gminaleczyca.pl

Wdrażanie powyższych przepisów prawa oraz działań związane jest z koniecznością poprawy jakości powietrza, na którą czekają chyba wszyscy Polacy.

Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego