System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

KURENDA

[ 2024-02-27 ]

Uprzejmie informuje, że zgodnie z uchwałą nr LXXX/444/2024 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej w roku 2024 na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca, mieszkańcy Gminy Łęczyca mogą się ubiegać o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości 6 000,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2024 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały wraz z niezbędnymi dokumentami wskazanymi w w/w uchwale.

O kolejności udzielania dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2024 decyduje data wpływu kompletnych wniosków spełniających kryteria przyznanych dotacji.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Łęczycy pod numerem telefonu: (24) 388-34-44 lub 388-21-17
Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego