System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Inwestycji

[ 2022-01-14 ]

Działając na podstawie § 69 Statutu Gminy Łęczyca zawiadamiam, że w dniu 18 stycznia 2022r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Inwestycji wraz z Komisją Rolnictwa, Budowy i Naprawy Dróg Rady Gminy w Łęczycy

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Opinia Komisji w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/266/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2022-2025.
  2. Opinia Komisji w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/267/2021 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2022 r.
  3. Opinia Komisji w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określania warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji 
Stefan Pacholczyk

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego