System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    12 czerwca - dzień wolny od pracy, 27 czerwca - pracująca sobota     

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie dotyczące wymiany źródeł ciepła!

[ 2019-11-29 ]

Wójt Gminy Łęczyca serdecznie zaprasza mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła (w tym m.in. kotłów i pieców węglowych) na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne (np. kotły gazowe, kotły na biomasę) na spotkanie, które odbędzie się w sali gimnastycznej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej w dniu 9 grudnia o godz. 17:00.

Podczas spotkania zostaną omówione zasady udziału w projekcie, na który Gmina Łęczyca planuje uzyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 (Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego