System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2018-04-18 Aktualności

 Trwa przyjmowanie wniosków na przydomowe oczyszczalnie

Od stycznia bieżącego roku można ponownie składać wnioski o dotację celową z budżetu Gminy Łęczyca na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł na pokrycie wydatków na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż kwota poniesionych i udokumentowanych kosztów. 2018-04-11 Aktualności

 Dotacje z WFOŚIGW na usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uruchomił dla osób fizycznych program priorytetowy „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W jego ramach można uzyskać dotację do 90% kosztów kwalifikowanych. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Funduszem.


2018-04-06 Aktualności

 WYNIKI konsultacji społecznych

Projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęczyca w 2018 r.

2018-04-05 Aktualności

 Urząd Marszałkowski zaprasza!

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w Seminarium „ZATOKA B+R. Fundusze Europejskie. Dla nauki. Dla biznesu” oraz w konkursie "Mam oko na projekt", skierowanym do każdego, kto lubi robić zdjęcia lub nagrywać filmy.


2017-12-12 Aktualności

 Szkoła otrzymała nowy piec

W związku z awarią starego, wyeksploatowanego pieca olejowego do centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej oraz braku możliwości jego naprawy, podjęto decyzję o zastąpieniu go nowoczesnym  piecem kondensacyjnym z paleniskiem olejowym firmy Viessemann Vitoradial 300 – T.

Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego