System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2017-11-10 Aktualności

 Informacja dla mieszkańców - OZE!

Szanowni Państwo,

w związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Naszej Gminy montażem instalacji odnawialnych źródeł energii, Urząd Gminy Łęczyca przystępuje do sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie w ramach „Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii” RPO WŁ na lata 2014-2020.


2017-09-12 Aktualności

 Rusza przyjmowanie wniosków na przydomowe oczyszczalnie

Od 14 września bieżącego roku, aż do roku 2020 będzie można składać wnioski o dotację celową z budżetu Gminy Łęczyca na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł na pokrycie wydatków na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż kwota poniesionych i udokumentowanych kosztów. 


2017-11-20 Aktualności

 WFOŚiGW przyznał dotację Samorządowej Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej

Z przyjemnością informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał dofinansowanie Samorządowej Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej w kwocie 19 792 złotych na realizację Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Oszczędzam wodę – chronię przyrodę”. 2017-11-19 Aktualności

 Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca

14 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy i Urzędu Miasta w Łęczycy odbyła się druga w tym roku sesja Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca, którą oficjalnie otworzyła Pani Agnieszka Szczech, opiekun młodych radnych. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński, który zachęcał młodych samorządowców do aktywnego udziału w życiu publicznym Gminy i wspólnej pracy na rzecz jej rozwoju. Następnie każdy radny w kilku słowach zaprezentował swoją osobę i przedstawił swój pomysł na pracę rady w obecnej kadencji. 
2017-10-30 Aktualności

 Festyn Sportowy w Błoniu

Od lipca bieżącego roku Gmina Łęczyca wspólnie z Sołectwem Błonie realizowała projekt Trenuj, działaj i się nie poddawaj, na który pozyskała dofinansowanie w kwocie pięciu tysięcy złotych z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, w ramach tzw. grantów sołeckich. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa także, dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Błonia, którzy oprócz wkładu osobowego zgromadzili na ten cel ponad trzy tysiące złotych. W ramach projektu udało się utworzyć siłownię plenerową na terenie Centrum Sportu przy Szkole Podstawowej w Błoniu. Inwestycja stanowi odpowiedź na zgłaszane do Sołtysa, Rady Gminy Łęczyca oraz władz Gminy, postulaty stworzenia atrakcyjnego miejsca dla wszystkich mieszkańców, które pozwoli aktywnie spędzić czas dzieciom, młodzieży i dorosłym. Nowoczesny, wykonany z trwałych materiałów sprzęt będzie służył do poprawy stanu zdrowia. Będzie wykorzystany nie tylko na jeden sezon, ale będzie stanowił komfort na długie lata.


2017-10-25 Aktualności

 W Zdunach utworzono zaplecze sportowo - rekreacyjne

Z przyjemnością informujemy, iż w miejscowości Zduny uruchomiona została nowoutworzona baza sportowo – rekreacyjna. Powstała ona dzięki pozyskanemu przez Gminę Łęczyca dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 5000 zł, na realizację projektu Aktywnie przez życie od przedszkolaka do seniora – utworzenie zaplecza sportowo – rekreacyjnego we wsi Zduny


2017-06-29 Aktualności

 Granty sołeckie dla Błonia i Zdun!

Z przyjemnością informujemy, iż Urząd Gminy w Łęczycy otrzymał z budżetu Województwa Łódzkiego dofinansowanie po 5000 zł na realizację dwóch projektów w ramach tzw. grantów sołeckich. 


Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego