System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    UWAGA! 16 sierpnia (piątek) - dzień wolny od pracy, 24 sierpnia (sobota) - dzień pracujący     

Aktualności
2019-08-01 Aktualności

 AKCYZA

Wójt  Gminy  Łęczyca  uprzejmie  przypomina,  iż  w  terminie od 1 sierpnia do dnia 30 sierpnia 2019 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zgodnie z ustawą, zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, za którego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości  prawnej,  będącą  posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.


Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego