System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności


2019-10-22 Aktualności

 "Czas integracji w Krzepocinie Pierwszym"

W okresie od 1 lipca do 20 października na terenie Sołectwa Krzepocin Pierwszy realizowany był projekt pn. „Czas integracji”, na który Gmina Łęczyca pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 w ramach tzw. grantów sołeckich. Finansowy wkład własny do projektu zapewniło także Sołectwo Krzepocin Pierwszy. Celem projektu było zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, organizacji imprez kulturalnych, artystycznych, świątecznych i innych wydarzeń. Do tego celu przeznaczone zostały pomieszczenia OSP w Krzepocinie Pierwszym.


2019-10-14 Aktualności

 Kolejne "OSA" powstały na terenie Gminy

Od połowy października na terenie OSP w Lubieniu i OSP w Chrząstówku wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą korzystać z siłowni plenerowych, które powstały w ramach II edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). 

2019-10-07 Aktualności

 "Spotkajmy się przy stole w Topoli Katowej"

W dniu 6 października w budynku OSP w Topoli Katowej odbył się piknik rodzinny, który był jednocześnie podsumowaniem projektu „Spotkajmy się przy stole – stwórzmy miejsce sprzyjające integracji i aktywizacji społeczności lokalnej”. Na ten cel Gmina Łęczyca pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000 zł w ramach tzw. grantów sołeckich. Swój wkład finansowy wnieśli także mieszkańcy Sołectwa Topola Katowa. 


Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego