System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2019-05-16 Aktualności

 Czyste powietrze w Gminie Łęczyca!

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Gminie Łęczyca, decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego, przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 3 122 293,83 zł na realizację projektu „Czyste Powietrze – OZE w Gminie Łęczyca”.  2019-05-25 Aktualności

 Informacja Wojewody Łódzkiego o dofinansowaniach dla OSP

W dniu 22 maja 2019 roku w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi wojewoda łódzki Zbigniew Rau wręczył promesy na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego województwa.


2019-05-25 Aktualności

 Pochówek odnalezionej ofiary reżimu komunistycznego – Józefa Domańskiego ps. „Znicz”

Staraniem Gminy Łęczyca oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi w sobotę 25 maja 2019 r. w miejscowości Siedlec odbędą się uroczystości pogrzebowe Józefa Domańskiego ps. „Znicz”, żołnierza Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, w 1952 r. skazanego na śmierć przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie.


2019-05-25 Aktualności

 INFORMACJA

W związku z upływającą z dniem 31 grudnia 2019r. kadencją ławników Rada Gminy w Łęczycy najpóźniej w miesiącu październiku wybierze ławników na kadencję 2020 – 2023:

  1. do Sądu Okręgowego w Łodzi – 5 ławników,
  2. do Sądu Rejonowego w Łęczycy – 1 ławnika. 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2019r.


2019-05-25 Aktualności

 Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Oświaty i Kultury

Zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 28 maja 2019r. /wtorek/ o godz. 900 w sali konferencyjnej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej, odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Oświaty i Kultury Rady Gminy Łęczyca, do udziału, w którym serdecznie Panią/Pana zapraszam.

2019-05-24 Aktualności

 KURENDA


2019-05-23 Aktualności

 IX sesja Rady Gminy w Łęczycy ( 29 maja, godz. 9:00 )

Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2019r. /środa/ o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14 /parter/ odbędzie się IX sesja Rady Gminy w Łęczycy, do udziału, w której serdecznie Pana/ Panią zapraszam

2019-05-17 Aktualności

 Już wkrótce powstaną nowe place zabaw

Gmina Łęczyca, dzięki złożonemu wnioskowi o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinasowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, już wkrótce wybuduje nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych oraz zmodernizuje plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej. 

2019-05-16 Aktualności

 Wojewoda z wizytą w Gminie Łęczyca

W dniu 15 maja Gminę Łęczyca odwiedził Wojewoda Łódzki Pan prof. Zbigniew Rau. Była to wizyta gospodarcza, w ramach której Pan Wojewoda zapoznawał się ze stanem rolnictwa w województwie łódzkim.

2019-05-14 Aktualności

 Wybory do Izb Rolniczych

Informuję, że uchwałą nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. zostały zarządzone wybory do izb rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Wybory zostały wyznaczone na dzień 28 lipca 2019r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00.


2019-05-10 Aktualności

 Raport o stanie Gminy Łęczyca – debata z udziałem mieszkańców

 Wójt Gminy Łęczyca do dnia 31 maja 2019r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy w Łęczycy raportu o stanie gminy.


Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego