System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2019-03-21 Aktualności

 Od 19 marca w Gminie Łęczyca trwają wybory sołtysów

Wybory zapoczątkowało Sołectwo Janków, w którym bez zmian sołtysem została Pani Zenobia Graczyk, tego samego dnia wybory odbyły się w Sołectwach Zduny, Wilczkowice i Lubień, w których sołtysami zostali odpowiednio Pan Rafał Krzyżaniak, Pani Maria Gmerek i Pani Anna Wikaryjczak.

20 marca wybierani byli sołtysi w Sołectwach Dzierzbiętów Duży, Dzierzbiętów Mały, Borki i Leszcze, nowo wybrani sołtysi: Pani Urszula Marczak, Pani Anna Zarębska, Pani Bożena Kaźmierczak i Pan Krzysztof Kamiński.


2019-03-19 Aktualności

 Informacja dla mieszkańców którzy przystąpili do projektu "Czyste powietrze - OZE w Gminie Łęczyca"!

Informujemy, iż złożony przez Gminę Łęczyca wniosek o dofinansowanie projektu "Czyste powietrze - OZE w Gminie Łęczyca" otrzymał poytywną ocenę formalną, co oznacza, że został przekazany do oceny merytorycznej, której wyniki zaplanowane zostały na maj 2019 r. 

2019-03-19 Aktualności

 Kalendarz zebrań wiejskich w gminie Łęczyca

Kalendarz zebrań wiejskich w gminie Łęczyca - w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2019 rok2019-03-04 Aktualności

 XIX Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej

28 lutego w łęczyckim Domu Kultury już po raz dziewiętnasty odbył się Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej. Tegorocznym motywem przewodnim było hasło: „Maryna, gotuj pierogi”. Jego głównym organizatorem, jak co roku, było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wśród instytucji, które w jakikolwiek sposób zaangażowały się w przygotowanie imprezy znalazł się także Urząd Gminy w Łęczycy, którego na pokazie reprezentowali Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński oraz Zastępca Wójta Pani Monika Kilar-Błaszczyk. W tym roku swoją twórczość kulinarną zaprezentowały koła gospodyń (m.in. z Gminy Łęczyca), stowarzyszenia, szkoły.


2019-02-21 Aktualności

 Rozpoczęły się zajęcia w ramach programu "Umiem pływać"

Od 6 lutego trwają zajęcia z nauki pływania dla dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych z terenu Gminy Łęczyca. Odbywają się one w ramach projektu „Płyńmy po zdrowie - zajęcia z nauki pływania dla kl. I-III ze szkół podstawowych z terenu Gminy Łęczyca”, na który Gmina Łęczyca pozyskała dofinansowanie w kwocie 18 200 zł ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 2019. 

2019-02-19 Aktualności

 Obszary ONW w Gminie Łęczyca od roku 2019

12 lutego 2019 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

2018-12-10 Aktualności

 Droga w Prądzewie poddana zostanie przebudowie

Już wkrótce, dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Łęczyca w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, przebudowie poddana zostanie droga gminna nr 312 309 w miejscowości Prądzew oraz droga wewnętrzna w miejscowości Prądzew na odcinku od drogi powiatowej nr 2505 do drogi gminnej 312 309.


Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego