System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2017-10-18 Aktualności

 Wójt Gminy Łęczyca zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie OZE

Wójt Gminy Łęczyca serdecznie zaprasza mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii produkujących energię elektryczną i/lub cieplną (panele fotowoltaiczne, instalacje solarne, kotły na biomasę) do uczestnictwa w planowanym projekcie pn. „Czyste powietrze – OZE w Gminie Łęczyca”.


2017-09-12 Aktualności

 Rusza przyjmowanie wniosków na przydomowe oczyszczalnie

Od 14 września bieżącego roku, aż do roku 2020 będzie można składać wnioski o dotację celową z budżetu Gminy Łęczyca na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł na pokrycie wydatków na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż kwota poniesionych i udokumentowanych kosztów. 
2017-10-04 Aktualności

 Jubileusz Pożycia Małżeńskiego w Gminie Łęczyca

“Najważniejsze jest, aby gdzieś istniało to,

czym się żyło, i zwyczaje, i święta rodzinne,

i dom pełen wspomnień” (A. de Saint - Exupery)


Złote oraz Diamentowe gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 i 60 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. W dniu 30 września w Łęczyckim Ratuszu Miejskim odbyła się uroczystość wręczenia dziesięciu parom z terenu Gminy Łęczyca medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę.


2017-10-02 Aktualności

 25-lecie Gminy Łęczyca

29 września 2017 r. w sali gimnastycznej dawnego Gimnazjum w Topoli Królewskiej odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Gminy Łęczyca. Była to doskonała okazja do spotkania się w gronie osób, które przyczyniły się do rozwoju samorządności na terenie Gminy. Jubileusz jest świętem wszystkich osób, które 25 lat temu zaczęły budować lokalne struktury władzy i zaangażowały się w działalność publiczną na rzecz Naszej Małej Ojczyzny. To także wyjątkowa okazja do podsumowania dorobku minionych 25 lat funkcjonowania samorządu Gminy Łęczyca oraz podziękowania za wkład włożony w rozwój Gminy, początek wielu pozytywnych zmian oraz umacnianie przekonania, że samorząd lokalny jest ważną i piękną częścią rzeczywistości wolnej Ojczyzny. 


2017-06-29 Aktualności

 Granty sołeckie dla Błonia i Zdun!

Z przyjemnością informujemy, iż Urząd Gminy w Łęczycy otrzymał z budżetu Województwa Łódzkiego dofinansowanie po 5000 zł na realizację dwóch projektów w ramach tzw. grantów sołeckich. 


Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego