System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności2018-05-23 Aktualności

 Sukces uczennic z Topoli Królewskiej

30 kwietnia br. opublikowane zostały wyniki rekrutacji do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. W gronie 460 Posłów znalazły się uczennice oddziałów gimnazjalnych w Samorządowej Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej: Wiktoria Lewandowska i Małgorzata Majda, którym, jako jedynym z powiatu łęczyckiego udało się uzyskać mandat poselski.


2018-05-22 Aktualności

 Już we wtorek Orlikowa Liga Mistrzów w skoku wzwyż z Arturem Partyką w Topoli Królewskiej

Już we wtorek 29 maja na terenie Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej odbędzie się kolejna edycja Orlikowej Ligi Mistrzów w skoku wzwyż. Pomysłodawcą i głównym organizatorem rodzinnego konkursu skoku wzwyż w ramach Ligi jest Województwo Łódzkie, natomiast bezpośrednim organizatorem konkurencji skoku wzwyż jest Rudzki Klub Sportowy. Niewątpliwą atrakcją imprezy będzie prowadzenie jej przez wybitnego polskiego skoczka Artura Partykę (medalistę Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, wielokrotnego Mistrza Polski, wciąż aktualnego rekordzistę Polski z wynikiem 238 cm).


2018-05-22 Aktualności

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach, konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu oraz konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Błoniu

2018-05-21 Aktualności

 Kolejne drogi remontowane

Na terenie Gminy Łęczyca trwają aktualnie prace mające na celu poprawę stanu technicznego gminnych dróg. Obecnie ku końcowi zmierza przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zduny, na odcinku od istniejącej nawierzchni drogi gminnej 312 335 do istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 312336, a także dróg wewnętrznych w miejscowościach Wilczkowice oraz Leszcze.2018-04-18 Aktualności

 Trwa przyjmowanie wniosków na przydomowe oczyszczalnie

Od stycznia bieżącego roku można ponownie składać wnioski o dotację celową z budżetu Gminy Łęczyca na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł na pokrycie wydatków na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż kwota poniesionych i udokumentowanych kosztów. 


2018-04-11 Aktualności

 Dotacje z WFOŚIGW na usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uruchomił dla osób fizycznych program priorytetowy „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W jego ramach można uzyskać dotację do 90% kosztów kwalifikowanych. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Funduszem.


Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego