System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2019-10-10 Aktualności

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

o konsultacjach społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020

2019-10-10 Aktualności

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

o konsultacjach  społecznych  projektu  „Regulaminu  utrzymania  czystości porządku na terenie Gminy Łęczyca".


2019-10-01 Aktualności

 Podpisanie umów na remonty dróg

30 września na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy Wicewojewoda Łódzki Pan Karol Młynarczyk podpisał z samorządami z terenu powiatu łęczyckiego umowy o dofinansowanie remontów dróg. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. W uroczystości tej wzięli udział Pan Senator RP Przemysław Błaszczyk, władze Powiatu Łęczyckiego, Gminy Góra Świętej Małgorzaty, Gminy Witonia oraz oczywiście Gminy Łęczyca, którą reprezentował Pan Wójt Jacek Rogoziński, Zastępca Wójta Pani Monika Kilar – Błaszczyk oraz Pani Skarbnik Agnieszka Kaszubska. Wśród samorządów, które otrzymały dotację znalazła się także Gmina Świnice Warckie, która jednak swoją umowę podpisała we wcześniejszym terminie.


2019-09-23 Aktualności

 KGW w Jankowie na spotkaniu z Prezydentem RP!

13 września w Belwederze odbyło się spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z laureatami XVII Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, który jednocześnie objął tegoroczną edycję honorowym patronatem.


2019-09-22 Aktualności

 Szkoły otrzymały nowe place zabaw

Od 16 września uczniowie szkół podstawowych w Leźnicy Małej i Wilczkowicach mogą już cieszyć się nowymi placami zabaw, jakie Gmina Łęczyca wybudowała dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z budżetu Województwa Łódzkiego, przeznaczonemu na realizację zadań
w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Koszt budowy obydwu placu zabaw wyniósł 101 280,66 zł, z czego 64% kosztów pokryte zostało z uzyskanego dofinansowania.


Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego