System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2020-07-08 Aktualności

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

Wójt Gminy Łęczyca informuje, że bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie  Gminy w Łęczycy prowadzona jest z zachowaniem szczególnych środków ostrożności w dwóch Punktach Obsługi Klienta zlokalizowanych:

  • po prawej stronie korytarza - wejście główne do Urzędu,
  • przy tylnym wejściu do budynku Urzędu Gminy w Łęczycy (wejście od podwórka).

Urząd Gminy w Łęczycy pracuje: poniedziałek, środa i czwartek w godz. 7.30 – 15.30, wtorek w godzinach 7.30 – 17.00 i piątek w godz. 7.30 – 14.00.

Kasa Urzędu Gminy w Łęczycy jest czynna: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8.00 – 14.00, wtorek w godz. 8.00 – 15.00 i w piątek w godz. 8.00 -13.00.


2020-07-09 Aktualności

 Gmina Łęczyca pozyskała ponad 2 mln 684 tys. zł na budowę sali w Wilczkowicach

Wczoraj przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach odbyło się uroczyste wręczenie symbolicznych czeków przez Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wyniosło 2 684 511,23 zł. Założenia konkursu opierały się na możliwości zakupu wyposażeni i sprzętu dla szkół albo budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów na potrzeby działalności edukacyjnej. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostaną również zakupione materiały i pomoce dydaktyczne  oraz wyposażenie szkoły w Wilczkowicach. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 5 mln zł. Jest to dodatkowy zastrzyk gotówki przy pozyskanym dofinansowaniu w kwocie 1 712 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2020-07-09 Aktualności

 Granty sołeckie w gminie Łęczyca

8 lipca w godzinach popołudniowych do OSP w Leźnicy Małej przybył Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, który wręczył sołtysom Mikołajewa, Leźnicy Małej i Siedlca czeki na kwotę 10 000 zł. Środki te z całą pewnością  zachęcą mieszkańców do dalszego podejmowania działań prowadzących do rozwoju i integracji lokalnej społeczności.

2020-07-09 Aktualności

 Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Oświaty i Kultury

Zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 14 lipca 2020r. /wtorek/ o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Oświaty i Kultury Rady Gminy w Łęczycy, do udziału, w którym serdecznie Panią/Pana zapraszam.
2020-06-30 Aktualności

 INFORMACJA

dotycząca zgłaszania przez mieszkańców Gminy Łęczyca zamiaru głosowania korespondencyjnego w II turze wyborów Prezydenta RP w 2020 r.

Zgodnie z informacją PKW o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. z dnia 3 czerwca 2020 r. w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu:


Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego