System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    UWAGA! PRACUJĄCA SOBOTA - 15-12-2018, WOLNY PONIEDZIAŁEK - 24-12-2018     

Aktualności

2018-12-15 Aktualności

 2018-12-10 Aktualności

 "Ekopracownia pod chmurką" powstanie w Topoli Królewskiej

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż Gmina Łęczyca pozyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 49 893,00 złna utworzenie na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej „Ekopracowni pod chmurką”. 

2018-12-10 Aktualności

 Droga w Prądzewie poddana zostanie przebudowie

Już wkrótce, dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Łęczyca w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, przebudowie poddana zostanie droga gminna nr 312 309 w miejscowości Prądzew oraz droga wewnętrzna w miejscowości Prądzew na odcinku od drogi powiatowej nr 2505 do drogi gminnej 312 309.


2018-12-08 Aktualności

 ARiMR Informuje


2018-11-19 Aktualności

 Pomnik w Topoli wyremontowany

Z końcem października zakończono prace remontowe i konserwatorskie pomnika upamiętniającego żołnierzy poległych w obronie ojczyzny w 1939 r., który znajduje się na terenie XIX wiecznego cmentarza rzymskokatolickiego w Topoli Królewskiej.

2018-04-18 Aktualności

 Trwa przyjmowanie wniosków na przydomowe oczyszczalnie

Od stycznia bieżącego roku można ponownie składać wnioski o dotację celową z budżetu Gminy Łęczyca na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł na pokrycie wydatków na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż kwota poniesionych i udokumentowanych kosztów. 


Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego