System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2019-02-19 Aktualności

 Obszary ONW w Gminie Łęczyca od roku 2019

12 lutego 2019 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

2019-02-19 Aktualności

 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Budowy i Naprawy Dróg

Uprzejmie zawiadamiam Pana/ią, iż planowane na dzień 21 lutego 2019r. posiedzenie Komisji Rolnictwa, Budowy i Naprawy Dróg Rady Gminy w Łęczycy, zostaje przeniesione na dzień 26 lutego 2019r. o godz. 900 w związku brakiem możliwości uczestnictwa przedstawicieli Zakładu Animex Foods K3 Sp. z o.o. w wyznaczonym terminie.2019-02-13 Aktualności

 INFORMACJA

o wysokości dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Łęczyca na rok 2019.


2019-02-08 Aktualności

 OGŁOSZENIE

dot. wysokości cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2019-02-01 Aktualności

 Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 w szkołach podstawowych w Gminie Łęczyca

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych w Gminie Łęczyca

2019-01-24 Aktualności

 Gmina pozyskała środki w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"

Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Łęczyca pozyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie w kwocie 18 200 zł na organizację lekcji pływania dla uczniów klas I-III ze Szkół Podstawowych z terenu gminy w ramach programu powszechnej nauki pływania Umiem pływać. Łączna wartość projektu wyniesie 36 840 zł.2019-01-22 Aktualności

 AKCYZA 2019

Urząd Gminy w Łęczycy informuje iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na 2019 rok będą przyjmowane w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. oraz od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.

2018-12-10 Aktualności

 Droga w Prądzewie poddana zostanie przebudowie

Już wkrótce, dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Łęczyca w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, przebudowie poddana zostanie droga gminna nr 312 309 w miejscowości Prądzew oraz droga wewnętrzna w miejscowości Prądzew na odcinku od drogi powiatowej nr 2505 do drogi gminnej 312 309.


Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego