System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności


2018-06-07 Aktualności

 Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łęczyca

Wójt Gminy Łęczyca informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łęczyca na lata 2018-2032” od dnia 18 czerwca do 6 lipca 2018 r. na terenie Gminy Łęczyca przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.


2018-06-25 Aktualności

 OSTATNIE POŻEGNANIE

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Kazimierza Lawendy, sołtysa sołectwa Siemszyce.

Ostatnie pożegnanie Ś.P. Kazimierza Lawendy odbędzie się we wtorek 26 czerwca, o godzinie 15:00 w kościele w Błoniu.


2018-06-21 Aktualności

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE - WYNIKI

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA KANDYDATA na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Błoniu

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA KANDYDATA na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA KANDYDATA na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach


2018-06-19 Aktualności

 Gmina pozyskała środki na działania edukacyjne dla szkół

Kolejne środki zostały przyznane Gminie Łęczyca. Tym razem dofinansowanie otrzymały 4 projekty przygotowane przez Gminę Łęczyca wspólnie ze szkołami podstawowymi w: Błoniu, Wilczkowicach, Topoli Królewskiej i Siedlcu w ramach konkursu na „Edukację ekologiczną w szkołach i przedszkolach  na rok szkolny 2018/2019” zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


2018-06-18 Aktualności

 Wojewoda Łódzki przekazał dotację na drogi

W dniu 18 czerwca w miejscowości Janków Dolny odbyła się konferencja, podczas której Wojewoda Łódzki prof. Zbigniew Rau uroczyście przekazał na ręce Wójta Gminy Łęczyca Pana Jacka Rogozińskiego dotację pozyskaną przez Gminę Łęczyca w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na przebudowę dwóch dróg gminnych. Środki w wysokości 500 000 złotych zasilą budżet przeznaczony na remont i przebudowę drogi gminnej nr 312 335 w Zdunach oraz drogi gminnej 312 335 na odcinku Leźnica Mała – Janków Dolny.2018-06-13 Aktualności

 Gmina Łęczyca pozyskała środki na remonty dróg

W kwietniu bieżącego roku Gmina Łęczyca złożyła wniosek do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w Zdunach oraz na odcinku Leźnica Mała – Janków Dolny. Wniosek został złożony w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Następnie Wojewodowie przekazali wstępne listy do zaopiniowania Ministrowi Inwestycji i Rozwoju. Biorąc pod uwagę te opinie, wojewodowie przygotowali ostateczne listy zadań do wsparcia. Kwota jaka przyznana została Gminie Łęczyca to 500 tysięcy złotych.


2018-06-06 Aktualności

 Na terenie Gminy powstaną Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż Gmina Łęczyca otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki do budowy 5 obiektów sportowo – rekreacyjnych, które już niedługo powstaną przy każdej ze szkół podstawowych.

2018-06-04 Aktualności

 OGŁOSZENIE

Zarząd Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuje, że od miesiąca czerwca 2018r. rozpoczyna działalność ,,Centrum Zdrowego Seniora’’ finansowane w całości z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego.

2018-05-22 Aktualności

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach, konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu oraz konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Błoniu

2018-04-18 Aktualności

 Trwa przyjmowanie wniosków na przydomowe oczyszczalnie

Od stycznia bieżącego roku można ponownie składać wnioski o dotację celową z budżetu Gminy Łęczyca na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł na pokrycie wydatków na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż kwota poniesionych i udokumentowanych kosztów. 


Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego