System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    UWAGA: 16 czerwiec - dzień wolny od pracy, 3 czerwiec - pracująca sobota     

Aktualności2017-05-16 Aktualności

 Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2017 rok przedłużone do końca maja

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych) do 31 maja 2017 roku.2017-04-20 Aktualności

 Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Łęczyca - nabór wniosków od 4 maja!

Rada Gminy Łęczyca podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca. W związku z tym możliwe będzie uzyskanie przez mieszkańców Gminy dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.


Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Archwialna strona Gminy Łęczyca
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego