System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2019-06-24 Aktualności

 ZAPRASZAMY!2019-05-16 Aktualności

 Czyste powietrze w Gminie Łęczyca!

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Gminie Łęczyca, decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego, przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 3 122 293,83 zł na realizację projektu „Czyste Powietrze – OZE w Gminie Łęczyca”.  2019-06-25 Aktualności

 Informacja dotycząca wyborów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Zgodnie z Uchwałą Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych informuję, że zgłaszanie i rejestracja kandydatów na członków do rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowej nr 34 odbędzie się w dniu 05 lipca 2019r. od godz. 7.30 do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycy, pokój nr 3.

2019-06-19 Aktualności

 Straż otrzymała nowy samochód

W niedzielę 16 czerwca 2019 roku w Leźnicy Małej odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania nowego wozu ratowniczo – gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Leźnicy Małej.


2019-06-14 Aktualności

 Punkt informacyjny Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się:

27 czerwca 2019 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 09:45) w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – XVII piętro.


2019-06-12 Aktualności

 Granty sołeckie przyznane!

Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Łęczyca pozyskała dofinansowanie w ramach tzw. grantów sołeckich przyznawanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego na realizację trzech projektów przygotowanych wspólnie z sołectwami: Janków, Topola Katowa i Krzepocin Pierwszy.  Kwota każdego grantu to 10 000,00 zł.


2019-06-12 Aktualności

 Nauka pływania dobiega końca

Dobiega końca realizacja projektu „Płyńmy po zdrowie – zajęcia z nauki pływania dla klas I-III ze szkól podstawowych z terenu Gminy Łęczyca” realizowanego w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. 

2019-05-28 Aktualności

 Pogrzeb Żołnierza Wyklętego w Siedlcu

W dniu 25 maja w Siedlcu, dzięki staraniom Gminy Łęczyca oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, odbyły się uroczystości pogrzebowe Józefa Domańskiego, ps. „Znicz”, żołnierza Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, który w 1952 r. został skazany na śmierć przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie. Wyrok wykonano w 1953 r. Był to pierwszy pochówek ofiary totalitaryzmu komunistycznego na ziemi łódzkiej. Józef Domański urodził się w 1920 roku w Dąbiu. Jego szczątki odkryto w listopadzie 2017 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie.


Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego