System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności


2018-08-13 Aktualności

 Zapraszamy na Turniej Rycerski w Łęczycy!

Wielkimi krokami zbliża się kolejny Międzynarodowy Turniej Rycerski, który odbędzie się w dniach 25-26 sierpnia. Dwudziesta, jubileuszowa edycja imprezy zapowiada się bardzo interesująco.

2018-08-10 Aktualności

 Wójt przekazał sprzęt strażakom

W dniu dzisiejszym, tj. 10 sierpnia w Urzędzie Gminy w Łęczycy miało miejsce oficjalne przekazanie sprzętu i wyposażenia dla trzech jednostek OSP z terenu Gminy Łęczyca (Topoli Królewskiej, Leźnicy Małej i Siedlca), który został zakupiony w ramach projektu Gotowi na ratunek – poprawa skuteczności akcji ratowniczych poprzez zakup doposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Łęczyca.


2018-08-02 Aktualności

 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca

Wójt Gminy Łęczyca informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łęczyca na lata 2018-2032"

2018-08-02 Aktualności

 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca

o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pt. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łęczyca na lata 2018-2032"

2018-08-02 Aktualności

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

2018-06-26 Aktualności

 Dyżury oddziałów przedszkolnych

Referat Oświaty Urzędu Gminy w Łęczycy informuje, iż w okresie wakacji oddziały przedszkolne przy szkołach na terenie gminy Łęczyca będą pełniły dyżury wg harmonogramu :

2018-04-18 Aktualności

 Trwa przyjmowanie wniosków na przydomowe oczyszczalnie

Od stycznia bieżącego roku można ponownie składać wnioski o dotację celową z budżetu Gminy Łęczyca na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł na pokrycie wydatków na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż kwota poniesionych i udokumentowanych kosztów. 


2018-04-11 Aktualności

 Dotacje z WFOŚIGW na usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uruchomił dla osób fizycznych program priorytetowy „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W jego ramach można uzyskać dotację do 90% kosztów kwalifikowanych. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Funduszem.


Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego