System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    12 czerwca - dzień wolny od pracy, 27 czerwca - pracująca sobota     

Aktualności

2020-05-22 Aktualności

 Ogłoszenie Wójta Gminy Łęczyca

Wójt Gminy Łęczyca informuje, że bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie  Gminy w Łęczycy prowadzona jest z zachowaniem szczególnych środków ostrożności w dwóch Punktach Obsługi Klienta zlokalizowanych:


2020-06-05 Aktualności

 Raport o stanie Gminy Łęczyca – debata z udziałem mieszkańców

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), wójt co roku  do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020r. poz. 875) termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego przypadający w 2020 r. przedłużono o 60 dni.

2020-06-01 Aktualności

 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Budowy i Naprawy Dróg

Zawiadamiam  Pana/ią,   że   w   dniu   5   czerwca   2020r.   /piątek/   o   godz.   9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Budowy i Naprawy Dróg Rady Gminy w Łęczycy , do udziału, w którym serdecznie Pana/ią zapraszam

2020-05-29 Aktualności

 LGD "Ziemia Łęczycka" informuję

Szanowni Państwo,

W ślad za pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zapraszamy do konsultowania/aktualizacji/zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność.


2020-05-26 Aktualności

  Zdalna szkoła w Gminie Łęczyca

Gmina Łęczyca otrzymała dofinansowanie w wysokości 60.000 zł ze środków zewnętrznych na realizację grantu pn. „Zdalna Szkoła w Gminie Łęczyca” w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

2020-05-22 Aktualności

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie Gminy Łęczyca przeznaczonej do wydzierżawienia  na okres powyżej trzech lat w trybie bezprzetargowym.

2020-05-21 Aktualności

 150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.2020-05-05 Aktualności

 OGŁOSZENIE - sprzedaż działek w miejscowości Gawrony

Pierwszy przetarg na sprzedaż działek w miejscowości Gawrony.

2020-04-29 Aktualności

 Dopłaty 2020: wnioski do 15 czerwca!

KOMUNIKAT MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).


Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego