System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności


2017-01-19 Aktualności

 GOPS w Łęczycy informuje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy informuje, iż terapeuta ds. uzależnień będzie pełnił dyżur w Punkcie Konsultacyjnym w 2017 roku w następujących terminach:


2017-01-17 Aktualności

 Wybory uzupełniające do ŁWRDPP

Rozpoczęła się procedura wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego celem uzupełnienia składu Rady.

2017-01-13 Aktualności

 Ogólnopolski konkurs "Zabytek Zadbany 2017" rozpoczęty

Do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków w corocznym ogólnopolskim konkursie „Zabytek Zadbany 2017”. Konkurs skierowany jest do właścicieli obiektów zabytkowych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.


2017-01-09 Aktualności

 Nabór wniosków w ramach Grantów Sołeckich rozpoczęty !

Informujemy, iż Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich (tzw. Granty Sołeckie).


Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Archwialna strona Gminy Łęczyca
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego