System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2018-11-19 Aktualności

 Pomnik w Topoli wyremontowany

Z końcem października zakończono prace remontowe i konserwatorskie pomnika upamiętniającego żołnierzy poległych w obronie ojczyzny w 1939 r., który znajduje się na terenie XIX wiecznego cmentarza rzymskokatolickiego w Topoli Królewskiej.


2018-11-14 Aktualności

 W 100-lecie odzyskania niepodległości

W tym roku w naszym kraju obchodzone jest wielkie święto wszystkich Polaków, a mianowicie 100-lecie odzyskania niepodległości. Jest to tym bardziej ważne dla nas święto, gdyż to w 1918 roku Polska, po 123 latach niewoli stała się wolnym, niepodległym krajem.

2018-11-09 Aktualności

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w Gminie Łęczyca.

2018-11-07 Aktualności

 NOWE PAKIETY ROZWOJOWE

dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych.

2018-11-02 Aktualności

 "OSA" w Gminie Łęczyca

Od połowy października na terenie Gminy Łęczyca wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą korzystać z siłowni plenerowych, które powstały w ramach tzw. Otwartych Stref Aktywności (OSA).

2018-04-18 Aktualności

 Trwa przyjmowanie wniosków na przydomowe oczyszczalnie

Od stycznia bieżącego roku można ponownie składać wnioski o dotację celową z budżetu Gminy Łęczyca na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł na pokrycie wydatków na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż kwota poniesionych i udokumentowanych kosztów. 


Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego