System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    12 czerwca - dzień wolny od pracy, 27 czerwca - pracująca sobota     

Aktualności

"Czas integracji w Krzepocinie Pierwszym"

[ 2019-10-22 ]

W okresie od 1 lipca do 20 października na terenie Sołectwa Krzepocin Pierwszy realizowany był projekt pn. „Czas integracji”, na który Gmina Łęczyca pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 w ramach tzw. grantów sołeckich. Finansowy wkład własny do projektu zapewniło także Sołectwo Krzepocin Pierwszy. Celem projektu było zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, organizacji imprez kulturalnych, artystycznych, świątecznych i innych wydarzeń. Do tego celu przeznaczone zostały pomieszczenia OSP w Krzepocinie Pierwszym.

W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie w postaci stołów, krzeseł i grilla, które dadzą możliwość wspólnej integracji mieszkańców. Dzięki temu budynek OSP stanie się miejscem spotkań towarzyskich, edukacyjnych i rekreacyjnych. Remiza OSP dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa ma szansę stać się centrum kulturalnego wsi i w okresie wiosenno-letnim będzie wykorzystywana do urządzania imprez sołeckich, mających na celu budowę więzi między mieszkańcami oraz wzmocnienie tożsamości regionalnej. Na zakończenie realizacji projektu odbył sie piknik integracyjny. W jego ramach zorganizowana została zabawa taneczna, a także ognisko dla najmłodszych oraz grill dla starszych mieszkańców sołectwa. W realizację imprezy zaangażowały się członkinie utworzonego w ubiegłym roku Koła Gospodyń Wiejskich, które przygotowały poczęstunek dla wszystkich przybyłych osób.

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego