System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    UWAGA! 16 sierpnia (piątek) - dzień wolny od pracy, 24 sierpnia (sobota) - dzień pracujący     

Aktualności

Raport o stanie Gminy Łęczyca – debata z udziałem mieszkańców

[ 2019-05-10 ]

Sesja, na której przedstawiony zostanie raport zaplanowana została na dzień 29 maja 2019r.

Raport będzie obejmował, zgodnie z art. 28aa ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 506), podsumowanie działalności Wójta Gminy Łęczyca w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, oraz uchwał Rady Gminy w Łęczycy. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Gminy w Łęczycy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy w Łęczycy pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy w Łęczycy składać należy najpóźniej do dnia 28 maja 2019r. do godz. 17.00 (Urząd Gminy w Łęczycy – pokój nr 5a).

Szczegółowe informacje

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego