System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łęczyca

[ 2018-06-07 ]

Wójt Gminy Łęczyca informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łęczyca na lata 2018-2032” od dnia 18 czerwca do 6 lipca 2018 r. na terenie Gminy Łęczyca przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Łęczyca.

Mieszkańców Gminy Łęczyca, użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego