System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

25-lecie Gminy Łęczyca

[ 2017-10-02 ]

29 września 2017 r. w sali gimnastycznej dawnego Gimnazjum w Topoli Królewskiej odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Gminy Łęczyca. Była to doskonała okazja do spotkania się w gronie osób, które przyczyniły się do rozwoju samorządności na terenie Gminy. Jubileusz jest świętem wszystkich osób, które 25 lat temu zaczęły budować lokalne struktury władzy i zaangażowały się w działalność publiczną na rzecz Naszej Małej Ojczyzny. To także wyjątkowa okazja do podsumowania dorobku minionych 25 lat funkcjonowania samorządu Gminy Łęczyca oraz podziękowania za wkład włożony w rozwój Gminy, początek wielu pozytywnych zmian oraz umacnianie przekonania, że samorząd lokalny jest ważną i piękną częścią rzeczywistości wolnej Ojczyzny.

Udział w uroczystości wzięli byli i obecni samorządowcy, Sołtysi, zaproszeni goście, a także obecni i emerytowani pracownicy Urzędu Gminy w Łęczycy.

Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia przez Młodzieżową Radę Gminy Łęczyca, krótkiego rysu historycznego Gminy oraz najważniejszych sukcesów jakie udało się osiągnąć od 1992 roku. Po prezentacji o zabranie głosu został poproszony Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński. W swoim przemówieniu podkreślił, iż przez te 25 lat Gmina niewątpliwie bardzo wiele zyskała, wykorzystując szansę jakie przed nią stawały. Podziękował byłym i obecnym samorządowcom za to, że potrafili podejmować trudne i ważne decyzje, zdobywać nowe doświadczenia, mimo, iż oprócz sukcesów zdarzały się także trudniejsze chwile.

Jako kolejny przed zgromadzonymi gośćmi głos zabrał Przewodniczący Powiatu Łęczyckiego Pan Sławomir Biniewicz. W imieniu Starosty Powiatu Łęczyckiego Pana Wojciecha Zdziarskiego podziękował za owocną współpracę Samorządu Gminy  z Samorządem Powiatu oraz realizację wspólnych przedsięwzięć, które przez te 25 lat udało się zrealizować. Życzył ponadto owocnych działań w kształtowaniu samorządu lokalnego, partnerskich kontaktów społecznych, dalszej dobrej współpracy w ramach Powiatu Łęczyckiego, krzewienia wśród Mieszkańców postaw demokracji oraz działań na rzecz rozwoju Ziemi Łęczyckiej. Wręczył także na ręce Pana Wójta upominek w postaci grafiki oraz list gratulacyjny od Pana Starosty.

Pamiątkową tabliczkę z gratulacjami przekazał także na ręce włodarza Gminy Pan Bogdan Denarski, właściciel działającej w Lubieniu firmy Agro – Factory.

Następnie wszyscy przybyli na uroczystość samorządowcy, zaproszeni goście oraz pracownicy Urzędu Gminy otrzymali z rąk Wójta Gminy Łęczyca pamiątkowe medale w podziękowaniu za te wszystkie lata pracy na rzecz rozwoju Gminy Łęczyca.

Uroczystość obchodów 25-lecia Gminy zakończyła się poczęstunkiem dla zgromadzonych gości w postaci tortu.

Galeria zdjęć:
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego