System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Grant sołecki wsparł Sołectwo Zduny

[ 2021-11-17 ]W okresie od 1 lipca do 15 listopada trwała w sołectwie Zduny realizacja w projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w celu organizacji spotkań integracyjnych.”. Na ten cel Gmina Łęczyca pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w kwocie 10 tysięcy złotych, natomiast pozostałe środki zostały przekazane przez mieszkańców Sołectwa.

W ramach projektu zakupionych zostało 120 sztuk krzeseł, zapewniających możliwość organizacji wspólnych spotkań, imprez kulturalnych i świątecznych. Do tej pory organizacja spotkań, zebrań itp., odbywała się w mniejszych grupach. Zakup krzeseł, a tym samym umożliwienie korzystania ze świetlicy większej grupie osób przyczyni się do zacieśniania więzi między pokoleniami.

Na zakończenie realizacji projektu w dniu 14 listopada mieszkańcy Sołectwa zorganizowali spotkanie podsumowujące działania przeprowadzone w jego ramach. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa, spotkanie odbyło się z udziałem ograniczonej liczby mieszkańców.


Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego