System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Dotacje na wymianę źródeł ciepła!

[ 2021-11-08 ]

KURENDA

DOTACJE NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

W związku z przyznanym Gminie Łęczyca dofinansowaniem w ramach Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład, do wymiany niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych, informuję, iż w dniu 22 listopada rozpoczynamy nabór deklaracji (ankiet) od osób fizycznych zainteresowanych wymianą źródła ciepła. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!

Istnieje możliwość wymiany obecnego źródła ciepła na:

Gaz płynny:
Kocioł + butla – dostępnych 22 sztuki

Gaz z sieci:
Kocioł na gaz ziemny + przyłącze – dostępnych 25 sztuk

Kocioł na pellet – dostępnych 15 sztuk

Dofinansowanie wyniesie do 85% całkowitej wartości projektu. Natomiast wkład własny uczestnika wyniesie 15% całkowitej wartości projektu i obejmie: koszty niezbędnych dokumentów, robót montażowych, nadzorów oraz innych określonych w budżecie projektu wydatków niezbędnych do realizacji projektu. Ostateczna kwota za realizację instalacji będzie określona po wyborze wykonawcy robót.

Dofinansowanie w ramach programu mogą otrzymać zadania polegające na likwidacji starych źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi oraz ich zastąpienie przez nowe źródło ciepła.

Deklaracje (ankiety) będą do pobrania w Urzędzie Gminy w Łęczycy lub na stronie internetowej www.gminaleczyca.pl

Deklarację trzeba będzie złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Łęczycy.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy w Łęczycy pod nr tel. 605 888 876

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego