System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Dotacja na wymianę pieców przyznana!

[ 2021-10-28 ]

W związku z przyznanym Gminie Łęczyca dofinansowaniem w ramach Programu Inwestycji strategicznych: Polski Ład, na wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Łęczyca na nowe wytwarzające energię cieplną z wykorzystaniem kotłów na pellet, na gaz płynny oraz na gaz ziemny, informuję, iż w najbliższym czasie Gmina Łęczyca rozpocznie nabór osób zainteresowanych przystąpieniem do ww. projektu. Zostanie wówczas podana także ilość poszczególnych rodzajów kotłów, na które będzie można składać deklaracje.

Dofinansowanie, jakie Gmina pozyskała na realizację zadania wynosi 85% całkowitej wartości projektu. Natomiast wkład własny uczestnika wyniesie 15% całkowitej wartości projektu i obejmie: koszty niezbędnych dokumentów, robót montażowych, nadzorów oraz innych określonych w budżecie projektu wydatków niezbędnych do realizacji projektu. Ostateczna kwota za realizację instalacji będzie określona w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy robót.

Warunkiem przystąpienia do projektu będzie złożenie deklaracji udziału, które już wkrótce zostaną Państwu udostępnione za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy
w Łęczycy (www.gminaleczyca.pl) oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Łęczycy. Liczba osób będzie ograniczona. W dalszym etapie z osobami zakwalifikowanymi do projektu podpisane zostaną stosowne umowy.  

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego