System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Przyznano środki w ramach Polskiego Ładu!

[ 2021-10-25 ]

Z przyjemnością informujemy, iż w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” Gminie Łęczyca przyznane zostało dofinansowanie w kwocie łącznej 8 150 000 zł na realizacje dwóch projektów:

- Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Łęczyca,

- Czyste powietrze - OZE w Gminie Łęczyca - etap II.

W ramach pierwszego z nich przewidziano wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Łęczyca na nowe wytwarzające energię cieplną z wykorzystaniem kotłów na pellet, na gaz płynny oraz na gaz ziemny. Poziom dofinansowania wyniesie 85% kwoty brutto, natomiast wartość inwestycji przewidywana jest na kwotę 4 000 000 zł.

Drugi z projektów przewiduje montaż instalacji OZE (instalacje fotowoltaiczne) w budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Łęczyca. W tym przypadku dofinansowanie przewidziane zostało na poziomie 95% kwoty brutto. Wartość całej inwestycji planowana jest na kwotę ok. 5 000 000 zł.

Celem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji jest dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest uzależniona od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego