System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

OSP Leźnica Mała zakończyła remont

[ 2024-06-24 ]

Zakończyła się realizacja inwestycji w ramach której Ochotnicza Straż Pożarna w Leźnicy Małej przeprowadziła remont kuchni oraz wejścia głównego. Na ten cel pozyskała środki w kwocie 249 960 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach zadania modernizacji poddane zostało wejście główne oraz zaplecze kuchenne w budynku OSP Leźnica Mała. Celem było stworzenie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, kulturalnych i integracyjnych. Zakupiono także niezbędne wyposażenie. Zakres prac obejmował m.in.: modernizację holu (główne wejście do świetlicy), wyodrębnienie i powiększenie zaplecza kuchennego, modernizację instalacji elektrycznej i sanitarnej, wykonanie wentylacji, demontaż boazerii w holu, równanie i malowanie ścian, wymianę glazury na ścianach i posadzkach, wymianę drzwi w zapleczu kuchennym, montaż klimatyzatorów, a także montaż stacji uzdatniania wody, stołów gastronomicznych oraz regałów.

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego