System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Kolejne umowy podpisane!

[ 2024-05-20 ]

W dniu 16 maja Wójt Gminy Łęczyca, Pan Jacek Rogoziński, podpisał kolejne umowy na realizację wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji drogowych.

Pierwsza inwestycja dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 104174E na odcinku Leźnica Mała-Bronno. Na ten cel Gmina pozyskała środki w wysokości 2 860 585 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano wykonawcę robót, firmę LuKpol Krzysztof Łuczak. Zakres inwestycji obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniach drogi, wykonanie poboczy, budowę chodnika jednostronnego z kostki betonowej, przebudowę przepustów, wykonanie oznakowania pionowego, odmulenie istniejących rowów oraz montaż oświetlenia solarnego. Dzięki tym pracom mieszkańcy zyskają bardziej komfortowe i bezpieczne połączenie drogowe, co ułatwi codzienne dojazdy i poprawi komunikację w regionie.

Druga inwestycja obejmuje remont drogi gminnej nr 104157E w miejscowości Prądzew. Roboty budowlane zostaną zrealizowane przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Kutnie. Na ten cel pozyskano środki w wysokości 1120430 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, pobocza oraz zainstalowane zostanie oświetlenie solarne. Realizacja tego projektu przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi, co zwiększy bezpieczeństwo i wygodę podróży dla mieszkańców oraz poprawi estetykę miejscowości.

Trzeci projekt to przebudowa drogi gminnej nr 104176E w miejscowościach Wichrów i Wąkczew. Podobnie jak w przypadku odcinka Leźnica Mała-Bronno, prace zrealizuje firma LuKpol Krzysztof Łuczak. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy, nowe oznakowanie pionowe, odmulenie istniejących rowów, wymianę przepustów na zjazdach oraz montaż oświetlenia solarnego. Planowany koszt inwestycji wynosi 1 555 212 zł. Te prace znacząco poprawią jakość infrastruktury drogowej w gminie, zwiększając bezpieczeństwo ruchu drogowego i komfort mieszkańców.

Łącznie, przeprowadzone inwestycje przyczynią się do poprawy stanu infrastruktury drogowej w Gminie Łęczyca, zwiększając bezpieczeństwo oraz komfort podróżowania mieszkańców, a także podnosząc estetykę okolicy.

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego