System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 r. Urząd Gminy w Łęczycy będzie nieczynny.     

Aktualności

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łęczycy

[ 2024-05-13 ]

Zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 20 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łęczycy, do udziału w którym serdecznie Panią/Pana zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

  1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Łęczyca za 2023 rok.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2023 rok wraz
    z informacją o stanie mienia Gminy.
  3. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi na temat sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2023 rok.
  4. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2023 rok.
  5. Opracowanie wniosku do Rady Gminy w Łęczycy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
  6. Sprawy różne.

 


Przewodniczący Komisji
Roman Szczech
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego