System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 r. Urząd Gminy w Łęczycy będzie nieczynny.     

Aktualności

Inauguracyjna sesja Rady Gminy w Łęczycy

[ 2024-05-06 ]

W dniu 6 maja na sali konferencyjnej Urzędu Gminy miała miejsce Inauguracyjna sesja Rady Gminy w Łęczycy, którą otworzył Radny Senior Stefan Pacholczyk, witając zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP Marek Matuszewski, delegacja z partnerskiej Gminy Łysiec z Ukrainy, delegacja Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Łęczycy w osobach Prezesa Krzysztofa Joachmiaka oraz Komendanta Gminnego Krzysztofa Królaka, dyrektor łęczyckiego oddziału Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie Pani Justyna Mordal, dyrektorzy szkół z terenu gminy, sołtysi.

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie radnych kadencji 2024–2029, a potem Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Emilia Domałonżek wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze.

Podczas sesji radni wybrali Przewodniczącego Rady i jego zastępcę. W wyniku głosowania obowiązki przewodniczącego Rady Gminy Łęczyca powierzono Panu Marianowi Święckiemu, z kolei funkcję zastępcy przewodniczącego będzie pełnić Pan Michał Marczak.

Kolejnym punktem obrad podczas sesji inauguracyjnej było ślubowanie oraz wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójtowi Gminy Łęczyca panu Jackowi Rogozińskiemu. Następnie Pan Wójt wygłosił krótkie przemówienie, w którym zadeklarował współpracę ze wszystkimi radnymi oraz przedstawił najbliższe plany inwestycyjne, jakimi będą remonty dróg w Prądzewie oraz na odcinku Leźnica Mała – Bronno.

Po zabraniu głosu przez włodarza gminy, gratulacje Wójtowi złożyli zaproszeni goście. Następnie głos zabrali goście z Ukrainy, gratulując zaprzysiężenia nowej Rady Gminy oraz deklarując dalszą współpracę i przyjaźń z Gminą Łęczyca.

Ostatnim punktem sesji było podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia Wójta Gminy Łęczyca.

Rada Gminy w Łęczycy – kadencja 2024 – 2029

Michał Marczak

Stefan Pacholczyk

Grzegorz Góra

Renata Janiak

Aleksandra Starzyńska

Piotr Nowakowski

Robert Galant

Mariusz Brząkała

Roman Szczech

Andrzej Krzyżaniak

Danuta Głodek

Marian Święcki

Jerzy Kazimierski

Justyna Woźniak

Marek Jakubowski

 

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego