System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 r. Urząd Gminy w Łęczycy będzie nieczynny.     

Aktualności

Wspólne posiedzenie Komisji

[ 2024-04-19 ]

Komisja Budżetu, Finansów,Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Inwestycji

Proponowany porządek obrad:

 1. Opinia Komisji w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXXIX/433/2023 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczyca na 2024 r.
 2. Opinia Komisji w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXXIX/432/2023 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2024-2027.
 3. Opinia Komisji w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXII/456/2024 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 25 marca 2024r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęczyca w 2024 roku.
 4. Opinia Komisji w sprawie przyjęcia zasobów Pomocy Społecznej Gminy Łęczyca.
 5. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „ Programu Współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023r.
 6. Przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023
 7. Sprawy różne

 

Przewodniczący Komisji
Stefan Pacholczyk


 Komisja Rolnictwa, Budowy i Naprawy Dróg

Proponowany porządek obrad:

 1. Opinia Komisji w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXXIX/433/2023 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczyca na 2024 r.
 2. Opinia Komisji w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXXIX/432/2023 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2024-2027.
 3. Opinia Komisji w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXII/456/2024 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 25 marca 2024r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęczyca w 2024 roku.
 4. Opinia Komisji w sprawie przyjęcia zasobów Pomocy Społecznej Gminy Łęczyca.
 5. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „ Programu Współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023r.
 6. Przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023
 7. Sprawy różne

 

Przewodniczący Komisji
Roman Szalczyński


Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Proponowany porządek obrad:

 1. Opinia Komisji w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXXIX/433/2023 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczyca na 2024 r.
 2. Opinia Komisji w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXXIX/432/2023 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2024-2027.
 3. Opinia Komisji w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXII/456/2024 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 25 marca 2024r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęczyca w 2024 roku.
 4. Opinia Komisji w sprawie przyjęcia zasobów Pomocy Społecznej Gminy Łęczyca.
 5. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „ Programu Współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023r.
 6. Przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023
 7. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji
Agata Fornalczyk


Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego