System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Podatek akcyzowy

[ 2024-01-31 ]

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Łęczycy informuje, iż pierwszy termin składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na 2024 rok będzie realizowany od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.

Zgodnie z ustawą, zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, za którego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 
! Od lutego 2024 r. obowiązuje nowy formularz wniosku !
! Wnioski będą dostępne nie wcześniej niż 1 lutego !

 

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego w miesiącu lutym 2024 r. należy dołączyć:

Faktury VAT albo potwierdzone ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego od dnia 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa   zawierający  informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła / owiec / kóz / koni będących w posiadaniu producenta rolnego za 2023 r.

W przypadku świń – dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o średniorocznej liczbie świń będących w posiadaniu rolnika w 2023 r.

! Proszę o dołączenie do wniosku skserowanego dokumentu z ARiMR !

Wniosek należy składać w Urzędzie Gminy w Łęczycy , w pokoju nr 1. Stawka zwrotu za jeden litr ON w 2024 r. wynosi 1,46 zł.

  • Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:
  • 160,60 zł na 1 ha użytków rolnych (1 ha x 1,46 zł x 110 litrów)
  • 58,40 zł na 1 DJP bydła / owiec / kóz/ koni (1 DJP x 1,46 zł x 40 litrów)
  • 5,84 zł na 1szt. średniorocznej liczby świń (1 szt. x 1,46 zł x 4 litry)

 

 
Wójt Gminy Łęczyca
Jacek Rogoziński
Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego