System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Usuwanie wyrobów azbestowych

[ 2024-01-19 ]

Wójt Gminy Łęczyca informuje o tworzeniu listy osób zainteresowanych dofinansowaniem prac polegających na odbiorze wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łęczyca w 2024 roku. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z przygotowaniem do transportu, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest na terenie posesji mogą złożyć stosowną informację w terminie do dnia 16 lutego 2024 r. – wzór formularza do pobrania na stronie gminy.

Dodatkowo w związku z wymogami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi proszę o wykonanie dokumentacji fotograficznej posiadanego azbestu i przesłanie zdjęcia/zdjęć na adres mailowy w.frankowski@gminaleczyca.pl lub sekretariat@gminaleczyca.pl (podpisanych w sposób umożliwiający identyfikację tj. imię nazwisko lub adres). Wnioski złożone w terminie bez dołączonej dokumentacji fotograficznej pozostaną bez rozpatrzenia.

Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Wójt Gminy Łęczyca  wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o przyznanie dotacji.

W przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi realizację przedsięwzięcia planuje się w okresie  październik– grudzień 2024 r.

Realizacja zadania będzie zależna od uzyskania dofinansowania oraz liczby osób zainteresowanych odbiorem wyrobów zawierających azbest.

 

Liczba miejsc ograniczona.

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego