System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Poodsumowania czas

[ 2023-12-29 ]

Przyszedł czas na podsumowania. Rok 2023 obfitował w szereg inwestycji, które udało się w naszej gminie zrealizować oraz te, które zostały rozpoczęte i nadal trwają.

Wśród nich najważniejszą była budowa krytej pływalni przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Wł. Łokietka w Topola Królewskiej, która od marca została udostępniona młodzieży szkolnej oraz wszystkim osobom zainteresowanym zdobywaniem lub doskonaleniem swoich umiejętności pływackich. Na jej budowę Gmina Łęczyca pozyskała środki w kwocie 5 859 000 zł.

Kolejną inwestycją, którą udało się w tym roku zakończyć była budowa 73 przydomowych oczyszczalni ścieków. W ubiegłym roku w ramach tego samego projektu wybudowano wodociąg w miejscowości Borki. Na ten cel udało sie pozyskać dofinansowanie w kwocie 866 319 zł.

Nie zabrakło inwestycji drogowych wyczekiwanych przez mieszkańców. I tak nową nawierzchnię otrzymała droga gminna nr 104188E na odcinku Topola Katowa – Lubień, która została zasilona dotacją w kwocie 516 198 zł. Przebudowie poddany został odcinek drogi gminnej nr 104156E oraz odcinek drogi gminnej nr 104158E w miejscowości Kozuby i Gawrony. Ta inwestycja została wsparta dofinansowaniem w kwocie 270 107,27 zł. Ku końcowi zbliża się także remont dróg gminnych w miejscowościach Dąbie i Błonie, gdzie oprócz wymiany nawierzchni pojawiło się także oświetlenie solarne. Do kwietnia 2024 r. planowane jest zakończenie inwestycji. Na jej realizacje Gmina pozyskała środki w łącznej kwocie 4 997 000 zł. Remontowi poddana została także droga gminna na odcinku Topola Katowa - Borki.

Ważne miejsce w gminnych inwestycjach zajmowała również promocja czystego powietrza oraz odnawialnych źródeł energii. Dowodem tego są dwa projekty, których realizacja rozpoczęła się w tym roku. W ich ramach wymianie poddanych zostanie 200 nieekologicznych, nieefektywnych źródeł ciepła, które zostaną zastąpione nowymi kotłami na pellet, gaz płynny oraz gaz ziemny. Na ten cel pozyskane zostały środki w kwocie 7 225 000 zł. Ogłoszony został także przetarg na ponad 300 instalacji fotowoltaicznych o maksymalnej mocy 4,05kW, których montaż zaplanowany został na przyszły rok. Tutaj dofinansowanie wyniosło 6 175 000 zł.

Zakupiony został także drugi samochód elektryczny na potrzeby Urzędu Gminy w Łęczycy, co było możliwe dzięki środkom pozyskanym w formie pożyczko-dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

To wszystko sprawiło, że nasza Gmina została uznana za lidera powiatu łęczyckiego w rankingu gmin województwa łódzkiego przeprowadzonym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Nagrodę odebrał Wójt Pan Jacek Rogoziński. Celem rankingu jest wyłonienie i promocja jednostek samorządowych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na tle regionu.

To tylko niektóre inwestycje, jakie Gmina Łęczyca zrealizowała, bądź rozpoczęła w 2023 roku. Środki zewnętrzne pozyskane zostały także na przebudowę drogi gminnej na odcinku Leźnica Mała – Bronno, remont drogi gminnej w Prądzewie, modernizację centrów sportu przy szkołach podstawowych. Te przedsięwzięcia natomiast realizowane będą w roku przyszłym. Na kolejne inwestycje już zostały, bądź zostaną w najbliższym czasie złożone wnioski o dofinansowanie. Pokazuje to jak intensywne było mijające 12 miesięcy, i ile będzie się działo w Gminie Łęczyca w roku kolejnym.

Życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy Łęczyca zdrowia, spełnienia marzeń oraz  wytrwałości w realizacji planów i wszelkiej pomyślności w Nowym 2024 Roku!

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego