System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 r. Urząd Gminy w Łęczycy będzie nieczynny.     

Aktualności

Posiedzenie Komisji Wspólnych

[ 2023-09-18 ]

Działając na podstawie § 69 Statutu Gminy Łęczyca zawiadamiam, że w dniu 21 wrzesień 2023 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej14, 99-100 Łęczyca, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Inwestycji wraz z Komisją Rolnictwa, Budowy i Naprawy Dróg Rady Gminy w Łęczycy do udziału w którym serdecznie zapraszam

Proponowany porządek obrad:

  1. Opinia Komisji w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/340/2022 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2023 r.
  2. Opinia Komisji w sprawie wprowadzenia zmian  w uchwale Nr LXI/339/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2023 – 2027.
  3. Opinia Komisji w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
  4. Opinia komisji w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027.
  5. Opinia komisji w sprawie podjęcia uchwały o wyborze ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027.
  6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji 
 Stefan Pacholczyk
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego